SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LX, No. 4, Year 2014
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

AVANTAJELE UTILIZARII ANTIBIOTICELOR PE CALE SISTEMICA IN TRATAMENTUL NON-CHIRURGICAL AL PARODONTOPATIILOR

, and

REZUMAT 

În evoluţia bolii parodontale, un rol important îl are tratamentul non-chirurgical. Asocierea antibioticelor pe cale sistemică alături de instrumentarea mecanică a constituit subiectul multor studii. Antibioticul administrat pe cale sistemică poate negocia cu fragmentele biofilmului gingival, apărute în urma dislocării lui prin instrumentare mecanică. Antibioterapia este o metodă adjuvantă a SRP (scaling and root planing), ce previne recolonizarea şi reorganizarea biofilmului. Rezultatele obţinute în urma acestor studii arată scăderea numărului de tulpini ale agenţilor patogeni, ce intervin în etiopatogenia parodontopatiilor, prin testarea PCR (o metodă modernă de polimerizare în lanţ a unei secvenţe de ADN, in vitro), îmbunătăţirea indicilor de sângerare la sondare (BOP), creşterea de ataşament clinic (CAL), scăderea indicelui de sondare a adâncimii (PD). Acest tratament sistemic previne apariţia şi complicaţiile bolilor coronariene, ale diabetului.

Cuvinte cheie: antibiotice, agenţi patogeni, indici de parodontometrie, PCR

Full text | PDF

Leave a Reply