SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LXI, No. 2, Year 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexată BDI  |  IDB Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

Committe on Publication Ethics

A forum for responsible and ethical research publishing – Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors.

PREMIU NAȚIONAL AUTORI

RJS și SRS oferă anual Premiul Național pentru Știință și Cercetare - pentru autorii celor mai bune articole științifice publicate [...]

Plagiatul – în actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutată în ultima vreme. Apariția unor programe performante de căutare și identificare a similitudinilor între texte [...]

CARIES RISK SOFTWARE – UN NOU INSTRUMENT PENTRU APRECIEREA RISCULUI DE CARIE DENTARA LA COPII

and

REZUMAT

Introducere. Riscul de carie dentară este un factor cheie care îşi pune amprenta pe evoluţia ulterioară a stării de sănătate dentară. Acesta reprezintă un factor demn de luat în seamă în construcţia strategiilor preventive individuale sau în comunităţi.

Materiale şi metodă. Au fost analizate 46 de fişe conţinând date referitoare la situaţia actuală privind caria dentară şi a factorilor ei de risc pentru un lot de 46 de elevi din două şcoli ale municipiului Bucureşti. În urma analizei făcute, riscul de carie dentară a fost estimat cu ajutorul programului Caries Risk (v. 1.0), primul program de acest gen conceput şi calibrat pe pacienţi din România.

Rezultate. Riscul de carie dentară a lotului de studiat a fost de aproximativ 40%. La fete s-a constatat un risc mai ridicat cu aproximativ 13% faţă de cel al băieţilor.

Concluzii. Programul Caries Risk s-a dovedit o unealtă eficace în aprecierea riscului de carie dentară, în sensul uşurinţei introducerii parametrilor şi al timpului scurt necesar procesării datelor.

Cuvinte cheie: carie dentară, factori de risc, program informatic dentar

Full text | PDF

Leave a Reply