SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXI, Nr. 3, An 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

CONTRIBUTII LA STUDIUL COMPARATIV AL PREVALENTEI MALOCLUZIEI CLASA A II/1 SI II/2 ANGLE ÎN AREALUL CRAIOVEI

, , , , , and

REZUMAT

Ţinând cont de impactul pe care îl au modificările morfo-funcţionale ale aparatului dento-maxilar în cadrul malocluziei clasa a II-a Angle, ne-am propus să studiem prevalenţa acesteia în arealul Craiovei. Studiul s-a realizat pe un număr de 1.648 de şcolari din mediul urban şi rural la grupele de vârstă 6-10 şi 10-14 ani. Atât la fete, cât şi la băieţi a fost urmărită prevalenţa subdiviziunilor II/1 şi II/2 Angle. În lotul studiat prevalenţa malocluziei clasa a II-a Angle a fost de 17,65%, în cadrul căreia subdiviziunea II/1 a avut valori de 13,59% şi subdiviziunea II/2 de 4,06%. În cazul mediului de provenienţă al şcolarilor (urban/rural), a fost observată o prevalenţă de 3 ori mai mare pentru subdiviziunea II/1 faţă de II/2 Angle. Pentru ambele subdiviziuni, valorile prevalenţei au fost aproape egale la fete şi la băieţi, cu variaţii mici între 6-10 ani şi 10-14 ani atât în mediul rural, cât şi urban.

Cuvinte cheie: prevalenţă, malocluzie clasa a II-a Angle, malocluzie clasa II/1 Angle, malocluzie clasa II/2 Angle

Full text | PDF

Leave a Reply