SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXI, Nr. 3, An 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

CONTRIBUTII LA STUDIUL COMPARATIV AL PREVALENTEI MALOCLUZIEI CLASA A II/1 SI II/2 ANGLE ÎN AREALUL CRAIOVEI

, , , , , and

REZUMAT

Ţinând cont de impactul pe care îl au modificările morfo-funcţionale ale aparatului dento-maxilar în cadrul malocluziei clasa a II-a Angle, ne-am propus să studiem prevalenţa acesteia în arealul Craiovei. Studiul s-a realizat pe un număr de 1.648 de şcolari din mediul urban şi rural la grupele de vârstă 6-10 şi 10-14 ani. Atât la fete, cât şi la băieţi a fost urmărită prevalenţa subdiviziunilor II/1 şi II/2 Angle. În lotul studiat prevalenţa malocluziei clasa a II-a Angle a fost de 17,65%, în cadrul căreia subdiviziunea II/1 a avut valori de 13,59% şi subdiviziunea II/2 de 4,06%. În cazul mediului de provenienţă al şcolarilor (urban/rural), a fost observată o prevalenţă de 3 ori mai mare pentru subdiviziunea II/1 faţă de II/2 Angle. Pentru ambele subdiviziuni, valorile prevalenţei au fost aproape egale la fete şi la băieţi, cu variaţii mici între 6-10 ani şi 10-14 ani atât în mediul rural, cât şi urban.

Cuvinte cheie: prevalenţă, malocluzie clasa a II-a Angle, malocluzie clasa II/1 Angle, malocluzie clasa II/2 Angle

Full text | PDF

Leave a Reply