SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LX, No. 4, Year 2014
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

DETERMINAREA STARII DE TENSIUNE SI DEFORMATIE IN IMPLANT SI MEDIUL DE IMPLANTARE CU METODA ELEMENTELOR FINITE

, and

REZUMAT 

Obiective. Studiul de faţă constituie o abordare originală a calculului stării de tensiune în implant şi în mediul de implantare reprezentat de osul înconjurător implantului.
Material şi metodă. În efectuarea calculului se foloseşte un model foarte fidel al implantului realizat cu ajutorul metodei elementelor finite şi care conţine întreaga structură implicată în studiul problemei, şi anune: implantul şi mediul de implantare, cu două tipuri de os, trabecular şi cortical. Încărcările ce modelează forţele masticatorii sunt de tip axial.
Rezultate. Calculul efectuat permite obţinerea distribuţiei tensiunii, deplasării şi factorului de siguranţă în implant şi în os şi este utilizat pentru a evalua riscul din punct de vedere biomecanic în ceea ce priveşte stabilitatea implantului.
Concluzii. Metoda utilizată permite simularea unor situaţii clinice, oferind astfel informaţii complementare importante clinicianului cu privire la evoluţia situaţiei clinice a pacientului.

Cuvinte cheie: restaurare implanto-protetică, adresabilitate, studiu, mediu urban

Full text | PDF

Leave a Reply