SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LXI, No. 1, Year 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

EVALUAREA ATITUDINII SI COMPORTAMENTULUI FATA DE PROPRIA SANATATE ORALA LA UN GRUP DE STUDENTI LA MEDICINA DENTARA

and

REZUMAT 

Obiective. Scopul acestui studiu este de a evalua atitudinea şi comportamentul pe care îl au studenţii dentişti vizavi de propria sănătate orală.
Material şi metodă. Un chestionar de evaluare, versiunea românească adaptată a chestionarului Hiroshima, a fost aplicat pe 110 studenţi, studenţi în ultimul an de studii universitare. În acelaşi timp s-a realizat şi examinarea lor clinică pentru a evalua prevalenţa cariei dentare. Examinarea şi completarea chestionarului s-au făcut după obţinerea consimţământului informat al acestora. Statusul odontal a fost cuantificat prin utilizarea indicelui de carie DMF-T şi DMF-S. Datele au fost analizate statistic.
Rezultate. Prevalenţa cariei dentare a fost de 60%. Numai 6,7% dintre studenţi (8 studenţi) au avut indice de carie 0. Valoarea medie a indicelui DMF-T înregistrat a fost 7,3 (± 0,35). Există corelaţii semnificative între valorile indicelui DMF şi răspunsurile obţinute la aplicarea chestionarului. Valoarea medie a indicelui HU-DBI a variat de la 6 la 12, cu o medie de 9,8. Valori mici ale indicelui DS sau DT au fost corelate cu un indice HU-DBI ridicat (p < 0,05). Acest lucru semnifică faptul că acei subiecţi care au o prevalenţă mică a afecţiunilor odontale au o atitudine şi un comportament sanogen adecvate.
Concluzii. Atitudinea corectă a viitorilor medici dentişti privitoare la starea lor de sănătate orală şi parodontală reprezintă un determinant important a stării lor de sănătate generală. Pe măsura avansării în pregătirea medicală şi a parcurgerii în curricula de pregătire a unor discipline ca: stomatologia preventivă, sănătatea orală, ştiinţe comportamentale etc., se observă o îmbunătăţire şi o evoluţie favorabilă a atitudinii lor sanogene.

Cuvinte cheie: indice de carie, indice HU-DBI, sănătate orală, studenţi

Full text | PDF

Leave a Reply