SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LXI, No. 1, Year 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexată BDI  |  IDB Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

Committe on Publication Ethics

A forum for responsible and ethical research publishing – Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors.

PREMIU NAȚIONAL AUTORI

RJS și SRS oferă anual Premiul Național pentru Știință și Cercetare - pentru autorii celor mai bune articole științifice publicate [...]

Plagiatul – în actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutată în ultima vreme. Apariția unor programe performante de căutare și identificare a similitudinilor între texte [...]

EVALUAREA ATITUDINII SI COMPORTAMENTULUI FATA DE PROPRIA SANATATE ORALA LA UN GRUP DE STUDENTI LA MEDICINA DENTARA

and

REZUMAT 

Obiective. Scopul acestui studiu este de a evalua atitudinea şi comportamentul pe care îl au studenţii dentişti vizavi de propria sănătate orală.
Material şi metodă. Un chestionar de evaluare, versiunea românească adaptată a chestionarului Hiroshima, a fost aplicat pe 110 studenţi, studenţi în ultimul an de studii universitare. În acelaşi timp s-a realizat şi examinarea lor clinică pentru a evalua prevalenţa cariei dentare. Examinarea şi completarea chestionarului s-au făcut după obţinerea consimţământului informat al acestora. Statusul odontal a fost cuantificat prin utilizarea indicelui de carie DMF-T şi DMF-S. Datele au fost analizate statistic.
Rezultate. Prevalenţa cariei dentare a fost de 60%. Numai 6,7% dintre studenţi (8 studenţi) au avut indice de carie 0. Valoarea medie a indicelui DMF-T înregistrat a fost 7,3 (± 0,35). Există corelaţii semnificative între valorile indicelui DMF şi răspunsurile obţinute la aplicarea chestionarului. Valoarea medie a indicelui HU-DBI a variat de la 6 la 12, cu o medie de 9,8. Valori mici ale indicelui DS sau DT au fost corelate cu un indice HU-DBI ridicat (p < 0,05). Acest lucru semnifică faptul că acei subiecţi care au o prevalenţă mică a afecţiunilor odontale au o atitudine şi un comportament sanogen adecvate.
Concluzii. Atitudinea corectă a viitorilor medici dentişti privitoare la starea lor de sănătate orală şi parodontală reprezintă un determinant important a stării lor de sănătate generală. Pe măsura avansării în pregătirea medicală şi a parcurgerii în curricula de pregătire a unor discipline ca: stomatologia preventivă, sănătatea orală, ştiinţe comportamentale etc., se observă o îmbunătăţire şi o evoluţie favorabilă a atitudinii lor sanogene.

Cuvinte cheie: indice de carie, indice HU-DBI, sănătate orală, studenţi

Full text | PDF

Leave a Reply