SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LXI, No. 2, Year 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

EVALUAREA EXPERIMENTALA A REZISTENTEI LA COROZIUNE A UNOR ALIAJE UTILIZATE ÎN PROTETICA DENTARA FIXA

, , , , and

REZUMAT

Obiective. În studiul de faţă am evaluat comparativ rezistenţa la coroziune a trei tipuri de aliaje metalice (două de NiCr şi unul de CoCr) utilizate în protetica fixă.

Material şi metodă. Eşantioanele (codificate A, B, C) de formă formă circulară, cu dimensiuni 13 x 1,5 mm, şlefuite şi lustruite, au fost introduse în salivă artificială Fusayama Meyer, la pH = 5,2, la temperatura de 37 ± 0,5°C, fiind testate din punct de vedere al rezistenţei la coroziune cu un Potenţiostat/Galvanostat (model PARSTAT 4000, producător Princeton Applied Research).

Rezultate. Potenţialul de circuit deschis Eoc [mV] a variat între 21,316 şi 5,75. Potenţialul de coroziune Ecor [mV] a fost cuprins între -73,536 şi -395,662, iar densitatea curentului de coroziune icor [A/cm2 ] a fost cuprinsă între 1,237 x 10-6 şi 905,13 x 10-9.

Concluzii. Cea mai bună comportare la coroziune în saliva artificială Fusayama Meyer cu pH = 5,2 la o temperatură de 37 ± 0,5°C este cea a aliajului A, urmat de aliajul C.

Cuvinte cheie: coroziune, aliaje dentare, edentaţie parţială, salivă artificială, pH

Full text | PDF

Leave a Reply