SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LXI, No. 2, Year 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexată BDI  |  IDB Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

Committe on Publication Ethics

A forum for responsible and ethical research publishing – Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors.

PREMIU NAȚIONAL AUTORI

RJS și SRS oferă anual Premiul Național pentru Știință și Cercetare - pentru autorii celor mai bune articole științifice publicate [...]

Plagiatul – în actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutată în ultima vreme. Apariția unor programe performante de căutare și identificare a similitudinilor între texte [...]

EVALUAREA EXPERIMENTALA A REZISTENTEI LA COROZIUNE A UNOR ALIAJE UTILIZATE ÎN PROTETICA DENTARA FIXA

, , , , and

REZUMAT

Obiective. În studiul de faţă am evaluat comparativ rezistenţa la coroziune a trei tipuri de aliaje metalice (două de NiCr şi unul de CoCr) utilizate în protetica fixă.

Material şi metodă. Eşantioanele (codificate A, B, C) de formă formă circulară, cu dimensiuni 13 x 1,5 mm, şlefuite şi lustruite, au fost introduse în salivă artificială Fusayama Meyer, la pH = 5,2, la temperatura de 37 ± 0,5°C, fiind testate din punct de vedere al rezistenţei la coroziune cu un Potenţiostat/Galvanostat (model PARSTAT 4000, producător Princeton Applied Research).

Rezultate. Potenţialul de circuit deschis Eoc [mV] a variat între 21,316 şi 5,75. Potenţialul de coroziune Ecor [mV] a fost cuprins între -73,536 şi -395,662, iar densitatea curentului de coroziune icor [A/cm2 ] a fost cuprinsă între 1,237 x 10-6 şi 905,13 x 10-9.

Concluzii. Cea mai bună comportare la coroziune în saliva artificială Fusayama Meyer cu pH = 5,2 la o temperatură de 37 ± 0,5°C este cea a aliajului A, urmat de aliajul C.

Cuvinte cheie: coroziune, aliaje dentare, edentaţie parţială, salivă artificială, pH

Full text | PDF

Leave a Reply