SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXI, Nr. 2, An 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805

Indexed in / abstracted by

Thomson Reuters Embase
Scopus Cross-ref
Index Copernicus
Ulrichs Ebsco Host
Medline - Ebsco PubMed

HIGHLIGHTS

Premiul Societatii pentru autori

Incepand cu 2016, Societatea Romana de Stomatologie ofera Premiul Societatii - pentru autorii celor mai bune articole stiintifice publicate [...]

Plagiatul – in actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutata in ultima vreme. Aparitia unor programe performante de cautare si identificare a similitudinilor intre texte [...]

EVALUAREA EXPERIMENTALA A REZISTENTEI LA COROZIUNE A UNOR ALIAJE UTILIZATE ÎN PROTETICA DENTARA FIXA

, , , , and

REZUMAT

Obiective. În studiul de faţă am evaluat comparativ rezistenţa la coroziune a trei tipuri de aliaje metalice (două de NiCr şi unul de CoCr) utilizate în protetica fixă.

Material şi metodă. Eşantioanele (codificate A, B, C) de formă formă circulară, cu dimensiuni 13 x 1,5 mm, şlefuite şi lustruite, au fost introduse în salivă artificială Fusayama Meyer, la pH = 5,2, la temperatura de 37 ± 0,5°C, fiind testate din punct de vedere al rezistenţei la coroziune cu un Potenţiostat/Galvanostat (model PARSTAT 4000, producător Princeton Applied Research).

Rezultate. Potenţialul de circuit deschis Eoc [mV] a variat între 21,316 şi 5,75. Potenţialul de coroziune Ecor [mV] a fost cuprins între -73,536 şi -395,662, iar densitatea curentului de coroziune icor [A/cm2 ] a fost cuprinsă între 1,237 x 10-6 şi 905,13 x 10-9.

Concluzii. Cea mai bună comportare la coroziune în saliva artificială Fusayama Meyer cu pH = 5,2 la o temperatură de 37 ± 0,5°C este cea a aliajului A, urmat de aliajul C.

Cuvinte cheie: coroziune, aliaje dentare, edentaţie parţială, salivă artificială, pH

Full text | PDF

Leave a Reply