SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXII, Nr. 3, An 2016
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

PERCEPTIA PACIENTILOR COPII FATA DE TRATAMENTELE STOMATOLOGICE CARE UTILIZEAZA RADIATIA LASER

, and

REZUMAT

Scopul lucrării a fost evaluarea nivelului de anxietate al pacienţilor copii faţă de tratamentele stomatologice şi gradul de acceptare a tratamentelor utilizând radiaţia laser.
Material şi metodă. 40 de pacienţi copii, cu vârste cuprinse între 6 şi 12 ani, care s-au prezentat în disciplina de Pedodonţie a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş“ Timişoara, au fost evaluaţi privind gradul de acceptare a tratamentelor stomatologice utilizând radiaţia laser, folosindu-se scala de evaluare a durerii Wong-Baker, prin completarea unui chestionar după efectuarea tratamentului laser asistat.
Rezultate. Scala de evaluare a durerii Wong-Baker (WBFPS) este validă şi prezintă o specificitate crescută; este, în general, uşor de folosit de către copii, uşor de comparat şi are o fezabilitate bună. Tratamentele
stomatologice utilizând radiaţia laser au fost acceptate şi bine tolerate de către copii, datorită abilităţii lor de a reduce sau elimina durerea. Aproximativ 65% din eşantion au prezentat un nivel excelent de acceptare a tratamentelor laser asistate.
Concluzii. Tehnologia laser are numeroase aplicaţii în sfera medicinii dentare pediatrice, iar tratamentele utilizând radiaţia laser sunt bine acceptate şi tolerate de către pacienţii copii.

Cuvinte cheie: pedodonţie, tratamente utilizând radiaţia laser, scala de evaluare a durerii Wong-Baker

Full text | PDF

Leave a Reply