SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXII, Nr. 3, An 2016
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

PERCEPTIA PACIENTILOR COPII FATA DE TRATAMENTELE STOMATOLOGICE CARE UTILIZEAZA RADIATIA LASER

, and

REZUMAT

Scopul lucrării a fost evaluarea nivelului de anxietate al pacienţilor copii faţă de tratamentele stomatologice şi gradul de acceptare a tratamentelor utilizând radiaţia laser.
Material şi metodă. 40 de pacienţi copii, cu vârste cuprinse între 6 şi 12 ani, care s-au prezentat în disciplina de Pedodonţie a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş“ Timişoara, au fost evaluaţi privind gradul de acceptare a tratamentelor stomatologice utilizând radiaţia laser, folosindu-se scala de evaluare a durerii Wong-Baker, prin completarea unui chestionar după efectuarea tratamentului laser asistat.
Rezultate. Scala de evaluare a durerii Wong-Baker (WBFPS) este validă şi prezintă o specificitate crescută; este, în general, uşor de folosit de către copii, uşor de comparat şi are o fezabilitate bună. Tratamentele
stomatologice utilizând radiaţia laser au fost acceptate şi bine tolerate de către copii, datorită abilităţii lor de a reduce sau elimina durerea. Aproximativ 65% din eşantion au prezentat un nivel excelent de acceptare a tratamentelor laser asistate.
Concluzii. Tehnologia laser are numeroase aplicaţii în sfera medicinii dentare pediatrice, iar tratamentele utilizând radiaţia laser sunt bine acceptate şi tolerate de către pacienţii copii.

Cuvinte cheie: pedodonţie, tratamente utilizând radiaţia laser, scala de evaluare a durerii Wong-Baker

Full text | PDF

Leave a Reply