SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LXI, No. 2, Year 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

REABILITAREA EDENTATIEI DE CANIN MAXILAR PRIN AUTOGREFARE SI PROTEZARE CU SPRIJIN IMPLANTAR

, , , and

REZUMAT

Edentaţia de canin ridică numeroase probleme estetice şi funcţionale, iar reabilitarea ei cu sprijin implantar necesită o atenţie deosebită în cursul echilibrărilor ocluzale, datorită forţelor dezvoltate la acest nivel. În acest articol prezentăm un caz de edentaţie de 23, protezată cu ajutorul unei coroane metalo-ceramice cimentată pe un implant dentar. Deoarece creasta osoasă reziduală prezenta dimensiuni inadecvate implantării, am utilizat pentru augmentare o autogrefă din menton, acoperită de o membrană de PRF anterior inserării implantului.

Cuvinte cheie: edentaţie, implant dentar, PRF, autogrefă

Full text | PDF

Leave a Reply