SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LXI, No. 2, Year 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

REABILITAREA EDENTATIEI DE CANIN MAXILAR PRIN AUTOGREFARE SI PROTEZARE CU SPRIJIN IMPLANTAR

, , , and

REZUMAT

Edentaţia de canin ridică numeroase probleme estetice şi funcţionale, iar reabilitarea ei cu sprijin implantar necesită o atenţie deosebită în cursul echilibrărilor ocluzale, datorită forţelor dezvoltate la acest nivel. În acest articol prezentăm un caz de edentaţie de 23, protezată cu ajutorul unei coroane metalo-ceramice cimentată pe un implant dentar. Deoarece creasta osoasă reziduală prezenta dimensiuni inadecvate implantării, am utilizat pentru augmentare o autogrefă din menton, acoperită de o membrană de PRF anterior inserării implantului.

Cuvinte cheie: edentaţie, implant dentar, PRF, autogrefă

Full text | PDF

Leave a Reply