SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LXI, No. 2, Year 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

STAREA DE SANATATE ORALA LA PACIENTII CU INSUFICIENTA RENALA CRONICA – ETAPA INTERMEDIARA DE STUDIU

and

REZUMAT

Scop. Obţinerea rezultatelor de etapă, în faza de pretestare a chestionarului de evaluare a stării de sănătate orală la pacienţii cu boli renale cronice – insuficienţă renală cronică (IRC), cu sau fără sindrom nefrotic, cu sau fără iniţierea tratamentului prin dializă.

Material şi metodă. Aplicarea chestionarului (de pretestare) pe un lot de 30 de pacienţi – 15 pacienţi din lotul ţintă şi 15 pacienţi din lotul martor. S-au înregistrat datele şi s-a realizat interpretarea statistică. Distribuţia loturilor – genul (sexul): uniform, în procente de 50%, şi vârstă: medie (ani) – 60,6 ani la lotul ţintă şi 62,6 ani la lotul martor. Durata medie a insuficienţei renale cronice, la lotul ţintă: 8,55 ani – respectiv 8,12 ani la femei şi 9,04 ani la bărbaţi. La ambele loturi numărul de pacienţi nefumători este mai mare decât cel al fumătorilor. În cadrul lotului ţintă 9 pacienţi (5 femei şi 4 bărbaţi) au prezentat sindrom nefrotic, având o durată medie de 16,5 ani. Pacienţi dializaţi: 7 (4 femei şi 3 bărbaţi), cu o durată medie de 3 ani vechime. 67% din pacienţi (lot ţintă) s-au încadrat în intervalul de 15-60 ml/min rată de filtrare glomerulară, iar la lotul martor 30% din pacienţi s-au încadrat la valorile de 90-120 ml/min (sau mai mult) şi 50% în intervalul de 60-90 ml/min.

Rezultate şi concluzii. Din perspectiva sănătăţii orale a pacienţilor cu IRC, s-a constatat că 50% din aceştia sunt edentaţi parţial pe mai mult de o hemiarcadă dentară, iar 60% sunt neprotezaţi.

Cuvinte cheie: sănătate orală, insuficienţă renală cronică, edentaţie, protetică dentară

Full text | PDF

Leave a Reply