SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LXI, No. 2, Year 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

STAREA DE SANATATE ORALA LA PACIENTII CU INSUFICIENTA RENALA CRONICA – ETAPA INTERMEDIARA DE STUDIU

and

REZUMAT

Scop. Obţinerea rezultatelor de etapă, în faza de pretestare a chestionarului de evaluare a stării de sănătate orală la pacienţii cu boli renale cronice – insuficienţă renală cronică (IRC), cu sau fără sindrom nefrotic, cu sau fără iniţierea tratamentului prin dializă.

Material şi metodă. Aplicarea chestionarului (de pretestare) pe un lot de 30 de pacienţi – 15 pacienţi din lotul ţintă şi 15 pacienţi din lotul martor. S-au înregistrat datele şi s-a realizat interpretarea statistică. Distribuţia loturilor – genul (sexul): uniform, în procente de 50%, şi vârstă: medie (ani) – 60,6 ani la lotul ţintă şi 62,6 ani la lotul martor. Durata medie a insuficienţei renale cronice, la lotul ţintă: 8,55 ani – respectiv 8,12 ani la femei şi 9,04 ani la bărbaţi. La ambele loturi numărul de pacienţi nefumători este mai mare decât cel al fumătorilor. În cadrul lotului ţintă 9 pacienţi (5 femei şi 4 bărbaţi) au prezentat sindrom nefrotic, având o durată medie de 16,5 ani. Pacienţi dializaţi: 7 (4 femei şi 3 bărbaţi), cu o durată medie de 3 ani vechime. 67% din pacienţi (lot ţintă) s-au încadrat în intervalul de 15-60 ml/min rată de filtrare glomerulară, iar la lotul martor 30% din pacienţi s-au încadrat la valorile de 90-120 ml/min (sau mai mult) şi 50% în intervalul de 60-90 ml/min.

Rezultate şi concluzii. Din perspectiva sănătăţii orale a pacienţilor cu IRC, s-a constatat că 50% din aceştia sunt edentaţi parţial pe mai mult de o hemiarcadă dentară, iar 60% sunt neprotezaţi.

Cuvinte cheie: sănătate orală, insuficienţă renală cronică, edentaţie, protetică dentară

Full text | PDF

Leave a Reply