SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXI, Nr. 3, An 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

STUDIUL INFILTRATIEI APICALE A OBTURATIILOR DE CANAL CU GUTAPERCA VERSUS RESILON

, , , , and

REZUMAT

Scopul studiului este de a aprecia capacitatea de sigilare apicală a spaţiului endodontic în cazul obturaţiei de canal realizată prin compactare verticală la cald cu gutapercă şi ciment de sigilare AhPlus comparativ cu Resilon şi RealSeal SE. S-au preparat rotativ două grupe de dinţi umani extraşi, obturând câte 20 de dinţi prin cele două tehnici: clasică şi adezivă. Infiltrarea obturaţiei realizată cu Resilon şi RealSeal SE a fost mai mare decât la cea cu gutapercă şi AhPlus, diferenţa fiind semnificativă statistic.

Cuvinte cheie: gutapercă, Resilon, infiltraţie apicală

Full text | PDF

Leave a Reply