SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXI, Nr. 3, An 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

STUDIUL INFILTRATIEI APICALE A OBTURATIILOR DE CANAL CU GUTAPERCA VERSUS RESILON

, , , , and

REZUMAT

Scopul studiului este de a aprecia capacitatea de sigilare apicală a spaţiului endodontic în cazul obturaţiei de canal realizată prin compactare verticală la cald cu gutapercă şi ciment de sigilare AhPlus comparativ cu Resilon şi RealSeal SE. S-au preparat rotativ două grupe de dinţi umani extraşi, obturând câte 20 de dinţi prin cele două tehnici: clasică şi adezivă. Infiltrarea obturaţiei realizată cu Resilon şi RealSeal SE a fost mai mare decât la cea cu gutapercă şi AhPlus, diferenţa fiind semnificativă statistic.

Cuvinte cheie: gutapercă, Resilon, infiltraţie apicală

Full text | PDF

Leave a Reply