SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXII, Nr. 1, An 2016
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

TRATAMENTUL ORTODONTIC DE INCHIDERE A DIASTEMEI MANDIBULARE LA ADULT – CAZ CLINIC

, , , , and

REZUMAT 

Funcţiile aparatului dento-maxilar (masticaţia, deglutiţia, vorbirea, fonaţia, respiraţia şi mimica) sunt asigurate prin mişcările automate, ritmice ale mandibulei, muşchilor feţei, a buzelor şi a limbii. Tulburările funcţionale pot determina anomalii dento-maxilare sau pot contribui la agravarea unei anomalii dento-maxilare de etiologie diferită.

Cuvinte cheie: diastemă mandibulară, ocluzie inversă frontală cu inocluzie sagitală, tratament

Full text | PDF

Leave a Reply