SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXVI, Nr. 4, An 2020
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexată BDI  |  IDB Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

Committe on Publication Ethics

A forum for responsible and ethical research publishing – Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors.

PREMIU NAȚIONAL AUTORI

RJS și SRS oferă anual Premiul Național pentru Știință și Cercetare - pentru autorii celor mai bune articole științifice publicate [...]

Plagiatul – în actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutată în ultima vreme. Apariția unor programe performante de căutare și identificare a similitudinilor între texte [...]

CONTENTS  |  CUPRINS  Vol. LXVI, Nr. 4, 2020

ORIENTATION ARTICLES
Aspects related to dental practice in Romania during the COVID-19 pandemic / Aspecte legate de practica stomatologică din România în perioada pandemiei COVID-19

Marina Imre, Silviu Mirel Pițuru, Alexandra Totan, Mihaela Pantea, Mihaela Chirila, Ana Maria Cristina Țâncu, Angelica Bencze, Cristina Crenguţa Albu, Ecaterina Ionescu
[ full text ] — Ref: Ro J Stomatol. 2020;LXVI(4). DOI: 10.37897/RJS.2020.4.1

Flowable composites as alternative materials for the restoration of noncarious cervical lesions / Compozitele fluide ca materiale alternative de restaurare a leziunilor cervicale de uzură

Drd. Dr. Diana Oneț (Bănuț), Prof. Dr. Alexandra Roman, Prof. Dr. Petra Șurlin, Conf. Dr. Andrada Soancă, Conf. Dr. Ada Delean, Asist. Univ. Dr. Andreea Ciurea, Asist. Univ. Drd. Dr. Iulia Cristina Micu
[ full text ] — Ref: Ro J Stomatol. 2020;LXVI(4). DOI: 10.37897/RJS.2020.4.2

Orthodontics and COVID-19 pandemic – a review

Assist. Prof. Aurelia Magdalena Enache, MD, PhD, Assoc. Prof. Dana Festila, MD, PhD
[ full text ] — Ref: Ro J Stomatol. 2020;LXVI(4). DOI: 10.37897/RJS.2020.4.3

CASE PRESENTATIONS
Labially impacted maxillary canine – a case report / Canin maxilar inclus vestibular – prezentare de caz

Conf. Dr. Mioara V. Decusară, Conf. Habil. Dr. Camelia A. Szuhanek, Şef Lucr. Dr. Cristina Molnar Varlam, Conf. Dr. Cerasella D. Șincar
[ full text ] — Ref: Ro J Stomatol. 2020;LXVI(4). DOI: 10.37897/RJS.2020.4.4

CLINICAL STUDIES
Non-syndromic hypodontia (NSH) in permanent teeth – epidemiological study / Hipodonția nonsindromică a dinților permanenți – studiu epidemiologic

Asist. Univ. Dr. Ioana-Andreea Stanciu, Conf. Dr. MihaelaTănase, Prof. Dr. Rodica Luca, Asist. Univ. Dr. Daciana-Diana-Daniela Zmărăndache, Dr. Maria-Cristina Ionică, Șef Lucr. Dr. Aneta Munteanu
[ full text ] — Ref: Ro J Stomatol. 2020;LXVI(4). DOI: 10.37897/RJS.2020.4.5

Statistical investigation regarding clinical and therapeutic aspects of class III Angle anomalies / Investigații statistice privind aspectele clinice şi terapeutice ale anomalilor de clasa a III-a Angle

Conf. Dr. Mioara V. Decusară, Dr. Lorrena Igescu, Asist. Univ. Dr. Daniela Cornea, Şef Lucr. Dr. Delia Daragiu, Student Maximilian Ilea, Conf. Dr. Anne-Marie Rauten
[ full text ] — Ref: Ro J Stomatol. 2020;LXVI(4). DOI: 10.37897/RJS.2020.4.6

Assessment of implant-prosthetic therapy in relation to biomechanical indices / Evaluarea terapiei implanto-protetice în raport cu indicii biomecanici

Michael Vitzu, Emilian Hutu, Raluca Monica Comăneanu, Alexandru Daniel Referendaru, Marius Mariş
[ full text ] — Ref: Ro J Stomatol. 2020;LXVI(4). DOI: 10.37897/RJS.2020.4.7

Carious experience in mixed dentition and associated risk factors / Experiența carioasă în dentiția mixtă și factorii de risc asociați

Asist. Univ. Dr. Ioana-Andreea Stanciu, Conf. Dr. Mihaela Tănase, Prof. Dr. Rodica Luca, Asist. Univ. Dr. Daciana-Diana-Daniela Zmărăndache, Dr. Iulia-Mihaela Ariton, Șef Lucr. Dr. Aneta Munteanu
[ full text ] — Ref: Ro J Stomatol. 2020;LXVI(4). DOI: 10.37897/RJS.2020.4.8

ODONTOTHERAPY
Element Finite Analysis (FEA) of the resistance to shearing and compression stress of the dental crown executed out of three types of ceramic cemented with three systems adhesive cement / Studiu prin metoda element finit (MEF) privind rezistența la tensiunea de forfecare şi compresiune a coroanei de acoperire executată din trei tipuri de ceramică cimentate cu trei tipuri de ciment adeziv

Drd. Otilia Chirca, Prof. Dr. Cornelia Bîcleşanu, Conf. Dr. Dan Stoia, Şef Lucr. Dr. Anamaria Florescu, Şef Lucr. Dr. Alexandru Burcea
[ full text ] — Ref: Ro J Stomatol. 2020;LXVI(4). DOI: 10.37897/RJS.2020.4.9

PEDODONTICS
Considerations about complicated caries of primary molars / Considerații asupra cariei complicate a molarilor temporari

Asist. Univ. Dr. Ioana-Andreea Stanciu, Conf. Dr. Mihaela Tănase, Prof. Dr. Rodica Luca, Asist. Univ. Dr. Daciana-Diana-Daniela Zmărăndache, Dr. Bogdan-Laurențiu Ianca, Șef Lucr. Dr. Aneta Munteanu
[ full text ] — Ref: Ro J Stomatol. 2020;LXVI(4). DOI: 10.37897/RJS.2020.4.10

FROM THE SCIENTIFIC INTERNATIONAL JOURNALS
Cancer potencies and margin of exposure used for comparative risk assessment of heated tobacco products and electronic cigarettes aerosols with cigarette smoke

Gregory Rodrigo, Guy Jaccard, Donatien Tafin Djoko, Alexandra Korneliou, Marco Esposito, Maxim Belushkin

 
 
 

SEARCH

STANDARDS

Submit article

Submit your article to the journal by using the form here:

Submit

Subscriptions

To receive the Ro Journal of STOMATOLOGY click here:

SUBSCRIBE
Publicare
Abonare

Partners

Partners logo