SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXI, Nr. 3, An 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

ABORDAREA TERAPEUTICA INTERDISCIPLINARA A PACIENTULUI CU SINDROM DOWN

, , and

REZUMAT

Sindromul Down este o tulburare genetică ce apare cu o frecvenţă medie de 1 la 800 de naşteri. Acest sindrom, care se dezvoltă ca urmare a triplării cromozomului 21, este asociat cu dificultăţi uşoare spre moderate de învăţare, întârzieri în dezvoltare, caracteristici faciale specifice, tonus muscular scăzut. Tratamentul ortodontic în cazul unui pacient cu sindrom Down presupune o adevărată provocare, atât în ceea ce priveşte complexitatea manifestărilor acestui sindrom (fie că este vorba de manifestările sistemice sau strict de cele din sfera oro-dentară), cât şi sub aspectul necesităţii colaborării cu specialişti aparţinând altor domenii, medicale şi nu numai. Cazul prezentat ilustrează eficienţa cooperării atât în cadrul echipei terapeutice multidisciplinare formate, cât şi la nivel de interrelaţionare cu pacientul şi mai ales cu părinţii acestuia.

Cuvinte cheie: sindrom Down, interdisciplinaritate, cooperare, tratament ortodontic

Full text | PDF

Leave a Reply