SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXII, Nr. 3, An 2016
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

ANALIZA MICROINFILTRATIEI MARGINALE ASOCIATE UNOR SISTEME ADEZIVE CU STRATEGII DE ADEZIUNE DIFERITE

, , , and

REZUMAT

Scop. Scopul acestui studiu in vitro este evaluarea microinfiltraţiei marginale a două sisteme adezive diferite: unul autogravant şi unul convenţional, folosind microscopia optică.
Material şi metodă. În şase premolari superiori integri au fost preparate cavitaţi MOD. Dinţii au fost imparţiţi in două grupuri a câte 3 dinţi fiecare şi s-au folosit două sisteme restaurative: 1. Filtek™ Silorane/Silorane System Adhesive (3M ESPE); 2. Premise™ Packable/OptiBond FL (KERR). În aplicarea materialelor restaurative s-au urmărit recomandarile producătorilor. După restaurarea lor, dinţii au fost păstraţi timp de 5 ani într-o etuva în apă distilată, la temperatura de 37°C. Înainte de teste, au fost sigilaţi apical cu ceară şi acoperiţi cu lac de unghii, exceptând 1 mm în jurul marginii restaurărilor. Apoi, au fost imersaţi in soluţie de fuxina bazica 0.5% timp de 24 de ore. Dupa secţionare, evaluarea microinfiltraţiei colorantului la nivelul pragului cervical de smalţ, s-a făcut cu ajutorul unui microscop optic Olympus KCX41 (Olympus, America Inc.) la o magnificatie de 4x şi 10x, conform metodei semicantitative de acordare a unui scor de penetrare a colorantului pe o scală de la 0 la 3. Datele obţinute au fost prelucrate statistic, utilizându-se testul Kruskal-Wallis.
Rezultate, concluzii. Microinfiltraţia marginală a fost prezentă la ambele grupuri, scorurile de 2 (infiltrarea colorantului pe toată lungimea pragului cervical de smalţ) şi de 3 (infiltrare pe pragul cervical de smalţ şi extinderea pe peretele axial, spre camera pulpară), înregistrându-se doar la nivelul grupului Filtek Silorane (FS) la care s-a aplicat sistemul adeziv autogravant Silorane System Adhesive. Cel mai eficient sistem adeziv din studiu nostru pentru reducerea microinfiltraţiei marginale la obturaţiile MOD cu prag cervical pe smalţ, a fost sistemul adeziv cu gravare şi spălare, în 3 timpi, OptiBond FL.

Cuvinte cheie: sisteme adezive, autogravant, gravaj acid, microinfiltratie marginală, fuxina bazică, microscopie optică

Full text | PDF

Leave a Reply