SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXII, Nr. 3, An 2016
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

ANALIZA MICROINFILTRATIEI MARGINALE ASOCIATE UNOR SISTEME ADEZIVE CU STRATEGII DE ADEZIUNE DIFERITE

, , , and

REZUMAT

Scop. Scopul acestui studiu in vitro este evaluarea microinfiltraţiei marginale a două sisteme adezive diferite: unul autogravant şi unul convenţional, folosind microscopia optică.
Material şi metodă. În şase premolari superiori integri au fost preparate cavitaţi MOD. Dinţii au fost imparţiţi in două grupuri a câte 3 dinţi fiecare şi s-au folosit două sisteme restaurative: 1. Filtek™ Silorane/Silorane System Adhesive (3M ESPE); 2. Premise™ Packable/OptiBond FL (KERR). În aplicarea materialelor restaurative s-au urmărit recomandarile producătorilor. După restaurarea lor, dinţii au fost păstraţi timp de 5 ani într-o etuva în apă distilată, la temperatura de 37°C. Înainte de teste, au fost sigilaţi apical cu ceară şi acoperiţi cu lac de unghii, exceptând 1 mm în jurul marginii restaurărilor. Apoi, au fost imersaţi in soluţie de fuxina bazica 0.5% timp de 24 de ore. Dupa secţionare, evaluarea microinfiltraţiei colorantului la nivelul pragului cervical de smalţ, s-a făcut cu ajutorul unui microscop optic Olympus KCX41 (Olympus, America Inc.) la o magnificatie de 4x şi 10x, conform metodei semicantitative de acordare a unui scor de penetrare a colorantului pe o scală de la 0 la 3. Datele obţinute au fost prelucrate statistic, utilizându-se testul Kruskal-Wallis.
Rezultate, concluzii. Microinfiltraţia marginală a fost prezentă la ambele grupuri, scorurile de 2 (infiltrarea colorantului pe toată lungimea pragului cervical de smalţ) şi de 3 (infiltrare pe pragul cervical de smalţ şi extinderea pe peretele axial, spre camera pulpară), înregistrându-se doar la nivelul grupului Filtek Silorane (FS) la care s-a aplicat sistemul adeziv autogravant Silorane System Adhesive. Cel mai eficient sistem adeziv din studiu nostru pentru reducerea microinfiltraţiei marginale la obturaţiile MOD cu prag cervical pe smalţ, a fost sistemul adeziv cu gravare şi spălare, în 3 timpi, OptiBond FL.

Cuvinte cheie: sisteme adezive, autogravant, gravaj acid, microinfiltratie marginală, fuxina bazică, microscopie optică

Full text | PDF

Leave a Reply