SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LX, No. 4, Year 2014
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

ANOMALIE DENTO-SCHELETALA CLS II/1 PE FOND DE RAHITISM. CAZ CLINIC

and

REZUMAT 

Scopul acestui articol este de a evidenţia caracteristicile unui caz de anomalie clasa II/1 influenţat de rahitism. În vederea obţinerii unui rezultat final satisfăcător şi de a conştientiza influenţa directă a caracteristicilor rahitismului asupra tratamentului agreat, s-a realizat o analiză minuţioasă a cazului prin examinare clinică, modele de studiu şi examen radiologic, relevând gradul de dificultate al situaţiei clinice şi corelând metoda de tratament cu vârsta şi sexul pacientului.

Cuvinte cheie: anomalie clasa II/1, retrognatism mandibular, rahitism

Full text | PDF

Leave a Reply