SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LX, No. 4, Year 2014
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

ANOMALIE DENTO-SCHELETALA CLS II/1 PE FOND DE RAHITISM. CAZ CLINIC

and

REZUMAT 

Scopul acestui articol este de a evidenţia caracteristicile unui caz de anomalie clasa II/1 influenţat de rahitism. În vederea obţinerii unui rezultat final satisfăcător şi de a conştientiza influenţa directă a caracteristicilor rahitismului asupra tratamentului agreat, s-a realizat o analiză minuţioasă a cazului prin examinare clinică, modele de studiu şi examen radiologic, relevând gradul de dificultate al situaţiei clinice şi corelând metoda de tratament cu vârsta şi sexul pacientului.

Cuvinte cheie: anomalie clasa II/1, retrognatism mandibular, rahitism

Full text | PDF

Leave a Reply