SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LXI, No. 1, Year 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

APLICATII ALE CALCULULUI PRIN METODA ELEMENTELOR FINITE ÎN ANALIZA DEFORMATIEI LA INTERFATA STRUCTURII OSOASE CU MINIIMPLANTURILE ORTODONTICE

, and

REZUMAT

Obiectiv. Studiul analizează deformaţiile structurii osoase periimplantare rezultate în timpul ancorajului fix pentru intruzie molară.

Material şi metodă. A fost creat un model de lucru prin scanare tridimensională şi computer tomograf volumetric, cât şi un miniimplant în elemente finite care au fost folosite pentru simularea intruziei molarului cu ancoraj pe miniimplanturi. S-au adoptat două moduri de aplicare a forţei: forţa de 224 g a fost aplicată pe molarul unu şi cea de 122 g pe fiecare miniimplant. Programul software ANSYS v11 a fost utilizat pentru prognozarea stării de efort-deformaţie din structura osoasă prin metoda elementelor finite.

Rezultate şi discuţii. Solicitările menţionate au generat valori maxime ale efortului osos periimplantar de 9,8 MPa corespunzător unor deformaţii cu valori de 890 microstrain şi respectiv al efortului periradicular al molarului unu de 2,5 MPa corespunzător deformaţiilor de 36 microstrain.

Concluzii. Metoda elementelor finite reprezintă un calcul matematic complex care permite obţinerea şi interpretarea datelor din modelul de lucru, date ce pot fi extrapolate în realitatea clinică. Datele obţinute în studiu au arătat, conform estimării efectelor biomecanice de remodelare a structurii osoase supuse solicitărilor mecanice, faptul că, periimplantar şi periradicular, forţele menţionate exercitate pe miniimplanturi au determinat valori ale deformaţiei osoase situate între intervalul de solicitare insuficientă şi cel de adaptare a remodelării osoase. Pentru a creşte relevanţa rezultatelor sunt necesare atât o investigare paraclinică mai performantă a pacientului şi mai orientată către transferul datelor de intrare spre model, cât şi o calibrare sporită a modelului în funcţie de răspunsul particular al fiecărui pacient.

Cuvinte cheie: modelarea în elemente finite, ancoraj ortodontic, miniimplant, mecanostatul lui Frost

Full text | PDF

Leave a Reply