SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LX, No. 4, Year 2014
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

ASPECTE ALE CALITATII VIETII PERSOANELOR VARSTNICE IN RAPORT CU SANATATEA ORALA

, , and

REZUMAT 

Obiective. Obţinerea de date în legătură cu percepţia individuală a stării de sănătate orală pentru un grup de pacienţi geriatrici, în vederea îmbunătăţirii, în perspectivă, a acordării asistenţei medicale stomatologice pentru aceste persoane.
Material şi metodă. Un chestionar de tipul „G.O.H.A.I.“ („Geriatric Oral Health Assessment Index“) a fost adresat unui lot de pacienţi geriatrici, atât înainte, cât şi după tratamentul protetic; rezultatele sunt colectate, analizate şi interpretate statistic.
Rezultate. În urma analizei realizate, s-au conturat anumite tipare de percepţie a sănătaţii orale pentru aceşti pacienţi geriatrici, pre- şi posttratament protetic.
Concluzii. În baza datelor obţinute, a interpretării acestora, sunt elaborate concluzii, care ar trebui luate în considerare, în viitor, în atitudinea practică din stomatologia geriatrică, precum şi în prefigurarea unor strategii de abordare a problematicii complexe a acestei categorii de vârstă.

Cuvinte cheie: oxid de zirconiu, ceramică zirconică, fractura miezului de zirconiu, fractura ceramicii

Full text | PDF

Leave a Reply