SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LX, No. 4, Year 2014
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

ASPECTE ALE CALITATII VIETII PERSOANELOR VARSTNICE IN RAPORT CU SANATATEA ORALA

, , and

REZUMAT 

Obiective. Obţinerea de date în legătură cu percepţia individuală a stării de sănătate orală pentru un grup de pacienţi geriatrici, în vederea îmbunătăţirii, în perspectivă, a acordării asistenţei medicale stomatologice pentru aceste persoane.
Material şi metodă. Un chestionar de tipul „G.O.H.A.I.“ („Geriatric Oral Health Assessment Index“) a fost adresat unui lot de pacienţi geriatrici, atât înainte, cât şi după tratamentul protetic; rezultatele sunt colectate, analizate şi interpretate statistic.
Rezultate. În urma analizei realizate, s-au conturat anumite tipare de percepţie a sănătaţii orale pentru aceşti pacienţi geriatrici, pre- şi posttratament protetic.
Concluzii. În baza datelor obţinute, a interpretării acestora, sunt elaborate concluzii, care ar trebui luate în considerare, în viitor, în atitudinea practică din stomatologia geriatrică, precum şi în prefigurarea unor strategii de abordare a problematicii complexe a acestei categorii de vârstă.

Cuvinte cheie: oxid de zirconiu, ceramică zirconică, fractura miezului de zirconiu, fractura ceramicii

Full text | PDF

Leave a Reply