SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LX, No. 4, Year 2014
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexată BDI  |  IDB Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

Committe on Publication Ethics

A forum for responsible and ethical research publishing – Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors.

PREMIU NAȚIONAL AUTORI

RJS și SRS oferă anual Premiul Național pentru Știință și Cercetare - pentru autorii celor mai bune articole științifice publicate [...]

Plagiatul – în actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutată în ultima vreme. Apariția unor programe performante de căutare și identificare a similitudinilor între texte [...]

ASTEPTARILE TINERILOR MEDICI DENTISTI PRIVIND CARIERA PROFESIONALA

, , , , and

REZUMAT 

Obiectiv. Studiul îşi propune să evalueze aspectele legate de satisfacţia tinerilor medici dentişti faţă de propia lor carieră, ţinând cont de vechimea în muncă, regimul juridic al cabinetului, venitul salarial obţinut sau cel care este motivant pentru aceştia, dar şi de alte aspecte psiho-sociale.
Materiale şi metode. Lotul de studiu a grupat 202 medici dentişti, cu vârsta cuprinsă între 25-40 ani, proveniţi din Piteşti, Bucureşti şi Craiova, având diferite încadrări juridice ale cabinetelor de medicină dentară: cabinet medical individual, cabinet SRL, cabinet bugetat de stat, medici rezidenţi şi angajaţi la clinici particulare. Pentru cercetare s-a folosit metoda chestionarului care cuprinde 14 întrebări ce fac referire la următoarele aspecte: importanţa locului de muncă; activitatea în cabinetul de medicină dentară; venitul financiar; satisfacţia faţă de locul de muncă şi cariera de medic dentist, şi aspecte socio-demografice: vârsta, mediul social şi regimul juridic al cabinetului de medicină dentară. Datele colectate de la subiecţi au fost centralizate într-o bază de date.
Rezultate. Elementele pozitive faţă de activitatea desfăşurată în cabinet se regăsec printre 70% dintre medicii dentişti care au participat la studiu, constând în aprecierea muncii personale, atmosfera plăcută din cabinet, lucru într-o echipă cu alţi colegi competenţi. Elementele negative sunt legate de formarea profesională şi de educaţia medicală continuă.
Concluzii. Cele mai importante motivaţii şi satisfacţii ale medicilor dentişti faţă de carieră situează pe primul loc venitul financiar şi siguranţa locului de muncă, iar pe ultimele locuri în acest clasament se găsesc oportunităţile de promovare.

Cuvinte cheie: chestionar, satisfacţie profesională, aşteptări legate de carieră, succes profesional

Full text | PDF

Leave a Reply