SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LX, No. 4, Year 2014
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

ASTEPTARILE TINERILOR MEDICI DENTISTI PRIVIND CARIERA PROFESIONALA

, , , , and

REZUMAT 

Obiectiv. Studiul îşi propune să evalueze aspectele legate de satisfacţia tinerilor medici dentişti faţă de propia lor carieră, ţinând cont de vechimea în muncă, regimul juridic al cabinetului, venitul salarial obţinut sau cel care este motivant pentru aceştia, dar şi de alte aspecte psiho-sociale.
Materiale şi metode. Lotul de studiu a grupat 202 medici dentişti, cu vârsta cuprinsă între 25-40 ani, proveniţi din Piteşti, Bucureşti şi Craiova, având diferite încadrări juridice ale cabinetelor de medicină dentară: cabinet medical individual, cabinet SRL, cabinet bugetat de stat, medici rezidenţi şi angajaţi la clinici particulare. Pentru cercetare s-a folosit metoda chestionarului care cuprinde 14 întrebări ce fac referire la următoarele aspecte: importanţa locului de muncă; activitatea în cabinetul de medicină dentară; venitul financiar; satisfacţia faţă de locul de muncă şi cariera de medic dentist, şi aspecte socio-demografice: vârsta, mediul social şi regimul juridic al cabinetului de medicină dentară. Datele colectate de la subiecţi au fost centralizate într-o bază de date.
Rezultate. Elementele pozitive faţă de activitatea desfăşurată în cabinet se regăsec printre 70% dintre medicii dentişti care au participat la studiu, constând în aprecierea muncii personale, atmosfera plăcută din cabinet, lucru într-o echipă cu alţi colegi competenţi. Elementele negative sunt legate de formarea profesională şi de educaţia medicală continuă.
Concluzii. Cele mai importante motivaţii şi satisfacţii ale medicilor dentişti faţă de carieră situează pe primul loc venitul financiar şi siguranţa locului de muncă, iar pe ultimele locuri în acest clasament se găsesc oportunităţile de promovare.

Cuvinte cheie: chestionar, satisfacţie profesională, aşteptări legate de carieră, succes profesional

Full text | PDF

Leave a Reply