SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXII, Nr. 2, An 2016
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

BIOCOMPATIBILITATEA TI ALIAT UTILIZAT IN RESTAURARI ORALE COMPLEXE

, , and

REZUMAT 

Întrucât aliajul de titan reprezintă unul dintre cele mai răspândite biomateriale utilizate în tehnologia de fabricare a implanturilor dentare, scopul acestui studiu este de a testa interacțiunea dintre implant și țesutul
osos la nivelul interfeței acestora pe un model animal (iepure). Probele de material au constat în aliajul pe bază de titan aliat cu niobiu acoperit cu hidroxiapatită (TiNb1/HA4E4). Consecutiv inserării, probele au fost
evaluate cu microscopul electronic de baleiaj (SEM) și analiza EDAX.

Cuvinte cheie: titan, defect osos, SEM, EDAX

Full text | PDF

Leave a Reply