SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXII, Nr. 2, An 2016
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexată BDI  |  IDB Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

Committe on Publication Ethics

A forum for responsible and ethical research publishing – Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors.

PREMIU NAȚIONAL AUTORI

RJS și SRS oferă anual Premiul Național pentru Știință și Cercetare - pentru autorii celor mai bune articole științifice publicate [...]

Plagiatul – în actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutată în ultima vreme. Apariția unor programe performante de căutare și identificare a similitudinilor între texte [...]

BIOCOMPATIBILITATEA TI ALIAT UTILIZAT IN RESTAURARI ORALE COMPLEXE

, , and

REZUMAT 

Întrucât aliajul de titan reprezintă unul dintre cele mai răspândite biomateriale utilizate în tehnologia de fabricare a implanturilor dentare, scopul acestui studiu este de a testa interacțiunea dintre implant și țesutul
osos la nivelul interfeței acestora pe un model animal (iepure). Probele de material au constat în aliajul pe bază de titan aliat cu niobiu acoperit cu hidroxiapatită (TiNb1/HA4E4). Consecutiv inserării, probele au fost
evaluate cu microscopul electronic de baleiaj (SEM) și analiza EDAX.

Cuvinte cheie: titan, defect osos, SEM, EDAX

Full text | PDF

Leave a Reply