SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXII, Nr. 1, An 2016
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

CONFIGURATIA CANALELOR LATERALE SI ACCESORII DIN ZONELE DE FURCATIE IN CAZUL MOLARILOR SUPERIORI – IPOTEZE LEGATE DE PROCESUL DE SIGILARE AL ACESTORA

, , and

REZUMAT 

Dificultatea emiterii unor ipoteze referitoare la sigilarea canalelor laterale este strâns legată de impredictibilitatea amplasării elementelor ce constituie conţinutul canalului lateral (ţesut conjunctiv, ţesut necrotic, germeni microbieni, acesta putând interfera cu sigilantul, influenţând calitatea sigilării). Este cunoscut faptul că aceste canale laterale nu pot beneficia de debridare şi instrumentare, ceea ce presupune persistenţa conţinutului organic, care interferează cu sigilarea.
Scopul acestui studiu este evidenţierea canalelor laterale şi accesorii din zona furcaţiei, pe dinţi extraşi, utilizând metodologia impregnării cu colorant, care este folosită uzual în identificarea configuraţiei anatomice interne a spaţiului endodontic.
Studiul îşi mai propune, pe lângă identificarea configuraţiei canalelor laterale, şi stabilirea unor modele teoretice legate de procesul de sigilare ale acestora. Astfel, se imaginează modele privind fluxul sigilantului prin canalele laterale prin aplicarea principiului lui Bernoulli şi legii lui Darcy.

Cuvinte cheie: canale laterale, sigilare, furcaţie interradiculară

Full text | PDF

Leave a Reply