SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXII, Nr. 1, An 2016
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

CONSECINTELE REMANENTEI REZIDUULUI DE HIDROXID DE CALCIU IN CANALUL RADICULAR

, , , , , and

REZUMAT 

Îndepărtarea germenilor din sistemul endodontic se realizează atât prin instrumentare, acompaniată de utilizarea iriganţilor endodontici, cât şi, în situaţii precise, prin intercalarea medicaţiei intracanalare.
Pornind de la aceste particularităţi, s-a dorit o actualizare şi o trecere în revistă a atributelor hidroxidului de calciu, punându-se accent pe necesitatea îndepărtării în măsură importantă a reziduului de hidroxid de calciu înaintea efectuării obturaţiei de durată a canalului radicular. Persistenţa reziduului de hidroxid de calciu după îndepărtarea pansamentului medicamentos interferează cu difuzia sigilantului în canaliculele dentinare.

Cuvinte cheie: hidroxid de calciu rezidual, biofilm endodontic, sigilant

Full text | PDF

Leave a Reply