SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LXI, No. 2, Year 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

CONSERVAREA STRUCTURII DURE DENTARE PRIN DIAGNOSTIC MODERN UTILIZÂND LASER CU LUMINA FLUORESCENTA (DIAGNODENT PEN 2190) SI TRATAMENT MINIM INVAZIV – CAZ CLINIC

, and

REZUMAT

Diagnosticarea cariei dentare trebuie să se realizeze în stadii incipiente pentru a putea conserva pe termen lung structurile dure dentare. În plus, tratamentul leziunilor cavitare trebuie să utilizeze materiale adezive de obturaţie coronară, care permit strict îndepărtarea leziunii carioase şi nu necesită crearea formelor de retenţie, ce implică un sacrificiu suplimentar de ţesuturi dentare, periclitând astfel, în timp, rezistenţa dintelui. Studiul prezintă cazul unui pacient de 9 ani, de sex masculin, care s-a prezentat cu multiple carii în dentiţia mixtă. Planul de tratament conceput a vizat, în primul rând, aprecierea gradului de afectare prin carie al celor patru molari de 6 ani prezenţi pe arcade şi alegerea unor tehnici şi materiale de restaurare coronară urmărind conceptul ART (Atraumatic Restorative Treatment). Diagnosticul cariilor prezente s-a realizat prin asocierea metodelor convenţionale (examinare vizuală, inspecţie şi palpare cu sonda, radiografie retroalveolară şi OPG) cu cele moderne (laser fluorescenţă DIAGNODent Pen 2190). Tratamentul molarilor primi 36, 46 a constat în realizarea unor cavităţi de clasa VI, obturate cu ciment glassionomer (Fuji IX) datorită eliberării crescute şi îndelungate de fluor, iar cel al molarilor 16, 26 s-a realizat prin remineralizarea leziunilor incipiente – fluorizare prin aplicare topică a unui varnish care conţine 5% fluorură de sodiu (Profluorid Varnish, Voco GmbH).

Cuvinte cheie: DIAGNOdent, laser fluorescenţă, carie incipientă, ART

Full text | PDF

Leave a Reply