SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LXI, No. 1, Year 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

CONTRIBUTII LA STUDIUL MINIIMPLANTURILOR DE ANCORAJ ORTODONTIC

, , and

REZUMAT

Implanturile ortodontice, numite şi miniimplanturi sau dispozitive pentru ancoraj temporar, au fost concepute pentru a răspunde unor necesităţi de biomecanică ortodontică. Având în vedere rolul pe care îl are, şi anume acela de a asigura rezistenţa la mişcările dentare nedorite, ancorajul este ales în funcţie de principalii factori care influenţează calitatea actului medical ortodontic. Dintre aceştia, factori precum calitatea locală a osului, spaţiul disponibil (în mod deosebit în cazul inserţiei interradiculare), grosimea gingiei ş.a. trebuie corelaţi cu cei care privesc designul miniimplantului, respectiv factorii geometrici şi dimensionali care se iau în considerare la proiectarea acestora şi care definesc stabilitatea miniimplantului.

Lucrarea prezintă în sinteză o parte dintre rezultatele cercetărilor care vizează analiza principalilor factori de care depinde stabilitatea miniimplanturilor de ancoraj utilizate în ortodonţie şi modalităţile de evaluare a acesteia prin utilizarea de miniimplanturi originale (proiectarea formei şi dimensiunilor) şi a unui echipament de încercare la tracţiune pentru evaluarea forţei la dezinserţia miniimplantului, adecvat şi adaptat condiţiilor de încercare.

Cuvinte cheie: ancoraj temporar, implant ortodontic, pasul filetului, forţa de tracţiune, forma filetului

Full text | PDF

Leave a Reply