SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXII, Nr. 3, An 2016
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

CUNOSTINTELE MEDICILOR DENTISTI ROMANI CU PRIVIRE LA METODELE DE EVALUARE A STABILITATII IMPLANTURILOR DENTARE

, , and

REZUMAT

Obiectiv. Studiul îşi propune să evalueze cunoştinţele medicilor dentişti români cu privire la metodele de evaluare a stabilităţii implanturilor dentare.
Materiale şi metodă. 192 de medici dentişti absolvenţi ai unor facultăţi de medicină dentară din România au completat un chestionar online conceput pentru a evalua nivelul de cunoştinţe al acestora legat de metodele de evaluare a osteointegrării implanturilor dentare. Datele colectate de la participanţi au fost centralizate într-o bază de date şi analizate statistic.
Rezultate. Rata de răspuns a fost de 100%, 55% dintre participanţi fiind de sex feminin şi 45% de sex masculin. Cea mai cunoscută metodă de evaluare a stabilităţii implanturilor în rândul medicilor chestionaţi a
fost analiza radiologică iar principala sursă de informare a fost reprezentată de cursurile din facultate. Doar 16% dintre medicii participanţi la studiu practică implantologie orală. Cu toate acestea, majoritatea (60%) intenţionează să practice implantologie în viitor.
Concluzii. Cei mai mulţi dintre medicii dentişti care au luat parte la acest studiu nu au cunoştinţe legate de metodele actuale de evaluare a osteointegrării implanturilor dentare. Sunt necesare aprofundarea noţiunilor despre aceste metode în timpul facultăţii, promovarea lecturii literaturii de specialitate şi participarea la conferinţe medicale axate pe implantologie orală.

Cuvinte cheie: medic dentist, stabilitatea implanturilor

Full text | PDF

Leave a Reply