SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXII, Nr. 3, An 2016
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

CUNOSTINTELE MEDICILOR DENTISTI ROMANI CU PRIVIRE LA METODELE DE EVALUARE A STABILITATII IMPLANTURILOR DENTARE

, , and

REZUMAT

Obiectiv. Studiul îşi propune să evalueze cunoştinţele medicilor dentişti români cu privire la metodele de evaluare a stabilităţii implanturilor dentare.
Materiale şi metodă. 192 de medici dentişti absolvenţi ai unor facultăţi de medicină dentară din România au completat un chestionar online conceput pentru a evalua nivelul de cunoştinţe al acestora legat de metodele de evaluare a osteointegrării implanturilor dentare. Datele colectate de la participanţi au fost centralizate într-o bază de date şi analizate statistic.
Rezultate. Rata de răspuns a fost de 100%, 55% dintre participanţi fiind de sex feminin şi 45% de sex masculin. Cea mai cunoscută metodă de evaluare a stabilităţii implanturilor în rândul medicilor chestionaţi a
fost analiza radiologică iar principala sursă de informare a fost reprezentată de cursurile din facultate. Doar 16% dintre medicii participanţi la studiu practică implantologie orală. Cu toate acestea, majoritatea (60%) intenţionează să practice implantologie în viitor.
Concluzii. Cei mai mulţi dintre medicii dentişti care au luat parte la acest studiu nu au cunoştinţe legate de metodele actuale de evaluare a osteointegrării implanturilor dentare. Sunt necesare aprofundarea noţiunilor despre aceste metode în timpul facultăţii, promovarea lecturii literaturii de specialitate şi participarea la conferinţe medicale axate pe implantologie orală.

Cuvinte cheie: medic dentist, stabilitatea implanturilor

Full text | PDF

Leave a Reply