SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXII, Nr. 4, An 2016
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexată BDI  |  IDB Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

Committe on Publication Ethics

A forum for responsible and ethical research publishing – Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors.

PREMIU NAȚIONAL AUTORI

RJS și SRS oferă anual Premiul Național pentru Știință și Cercetare - pentru autorii celor mai bune articole științifice publicate [...]

Plagiatul – în actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutată în ultima vreme. Apariția unor programe performante de căutare și identificare a similitudinilor între texte [...]

EVALUARE CLINICA A TESUTURILOR MOI PERIIMPLANTARE

, , , and

REZUMAT

Scopul acestui studiu a fost de a evalua clinic integrarea epitelio-conjunctivă a implanturilor dentare şi de a descrie răspunsul ţesuturilor moi perimplantare.
Material şi metodă: Studiul a fost realizat pe 9 câini, rasa canis familiaris, şi a fost aprobat de Comisia de etică a Facultăţii de Medicină Veterinară din Bucureşti. Ţesuturile moi periimplantare au fost evaluate clinic privind indicii parodontali, astfel: prezenţa mucoasei keratinizate periimplantare (MK); indicele de placă microbiană (IPM), indicele de sângerare (IS), indicele inflamaţiei gingivale (IIG).
Rezultate şi discuţii: Rezultatele obţinute au fost centralizate, analizate şi prelucrate statistic. Nu am constatat diferenţe semnificative din punct de vedere statistic privind indicii parodontali evaluaţi la nivelul implanturilor dentare cu diferite momente de inserare şi încărcare. Evaluarea indicilor parodontali a arătat cele mai bune rezultate pentru implanturile aplicate după vindecarea osoasă, independent de momentul încărcării.
Concluzii: Comportamentul ţesutului moale din jurul implanturilor dentare este esenţial pentru succesul pe termen lung al acestor tratamente. Un răspuns inadecvat este o cauză de eşec al tratamentului.

Cuvinte cheie: indici parodontali, sigilare mucozală, terapie implanto-protetică

Full text | PDF

Leave a Reply