SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXII, Nr. 4, An 2016
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

EVALUARE CLINICA A TESUTURILOR MOI PERIIMPLANTARE

, , , and

REZUMAT

Scopul acestui studiu a fost de a evalua clinic integrarea epitelio-conjunctivă a implanturilor dentare şi de a descrie răspunsul ţesuturilor moi perimplantare.
Material şi metodă: Studiul a fost realizat pe 9 câini, rasa canis familiaris, şi a fost aprobat de Comisia de etică a Facultăţii de Medicină Veterinară din Bucureşti. Ţesuturile moi periimplantare au fost evaluate clinic privind indicii parodontali, astfel: prezenţa mucoasei keratinizate periimplantare (MK); indicele de placă microbiană (IPM), indicele de sângerare (IS), indicele inflamaţiei gingivale (IIG).
Rezultate şi discuţii: Rezultatele obţinute au fost centralizate, analizate şi prelucrate statistic. Nu am constatat diferenţe semnificative din punct de vedere statistic privind indicii parodontali evaluaţi la nivelul implanturilor dentare cu diferite momente de inserare şi încărcare. Evaluarea indicilor parodontali a arătat cele mai bune rezultate pentru implanturile aplicate după vindecarea osoasă, independent de momentul încărcării.
Concluzii: Comportamentul ţesutului moale din jurul implanturilor dentare este esenţial pentru succesul pe termen lung al acestor tratamente. Un răspuns inadecvat este o cauză de eşec al tratamentului.

Cuvinte cheie: indici parodontali, sigilare mucozală, terapie implanto-protetică

Full text | PDF

Leave a Reply