SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXII, Nr. 4, An 2016
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805

Indexed in / abstracted by

Thomson Reuters Embase
Scopus Cross-ref
Index Copernicus
Ulrichs Ebsco Host
Medline - Ebsco PubMed

HIGHLIGHTS

Premiul Societatii pentru autori

Incepand cu 2016, Societatea Romana de Stomatologie ofera Premiul Societatii - pentru autorii celor mai bune articole stiintifice publicate [...]

Plagiatul – in actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutata in ultima vreme. Aparitia unor programe performante de cautare si identificare a similitudinilor intre texte [...]

EVALUARE CLINICA A TESUTURILOR MOI PERIIMPLANTARE

, , , and

REZUMAT

Scopul acestui studiu a fost de a evalua clinic integrarea epitelio-conjunctivă a implanturilor dentare şi de a descrie răspunsul ţesuturilor moi perimplantare.
Material şi metodă: Studiul a fost realizat pe 9 câini, rasa canis familiaris, şi a fost aprobat de Comisia de etică a Facultăţii de Medicină Veterinară din Bucureşti. Ţesuturile moi periimplantare au fost evaluate clinic privind indicii parodontali, astfel: prezenţa mucoasei keratinizate periimplantare (MK); indicele de placă microbiană (IPM), indicele de sângerare (IS), indicele inflamaţiei gingivale (IIG).
Rezultate şi discuţii: Rezultatele obţinute au fost centralizate, analizate şi prelucrate statistic. Nu am constatat diferenţe semnificative din punct de vedere statistic privind indicii parodontali evaluaţi la nivelul implanturilor dentare cu diferite momente de inserare şi încărcare. Evaluarea indicilor parodontali a arătat cele mai bune rezultate pentru implanturile aplicate după vindecarea osoasă, independent de momentul încărcării.
Concluzii: Comportamentul ţesutului moale din jurul implanturilor dentare este esenţial pentru succesul pe termen lung al acestor tratamente. Un răspuns inadecvat este o cauză de eşec al tratamentului.

Cuvinte cheie: indici parodontali, sigilare mucozală, terapie implanto-protetică

Full text | PDF

Leave a Reply