SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LX, No. 4, Year 2014
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexată BDI  |  IDB Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

Committe on Publication Ethics

A forum for responsible and ethical research publishing – Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors.

PREMIU NAȚIONAL AUTORI

RJS și SRS oferă anual Premiul Național pentru Știință și Cercetare - pentru autorii celor mai bune articole științifice publicate [...]

Plagiatul – în actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutată în ultima vreme. Apariția unor programe performante de căutare și identificare a similitudinilor între texte [...]

EVALUAREA CONTACTELOR OCLUZALE LA PACIENTII PURTATORI DE PROTEZE TOTALE

, , and

REZUMAT 

Scop. Studii recente demonstrează importanţa echilibrării ocluzale a protezelor totale în momentul aplicării pe câmpul protetic. Scopul acestui studiu este de a evalua distribuţia şi numărul de contacte dento-dentare la proteza totală, având ca rezultat obţinerea coincidenţei dintre intercuspidarea maximă şi relaţia centrică.
Material şi metodă. Studiul a cuprins un lot de 198 de pacienţi edentaţi total ce au fost protezaţi pe parcursul a trei ani în cadrul disciplinei de Protetică dentară mobilă. Detectarea contactelor dento-dentare a fost realizată cu hârtie de articulaţie cu o grosime de 60 microni, prin interpunerea acesteia între proteze în momentul aplicării lor pe câmpul protetic.
Rezultate. Din totalul de 198 de pacienţi studiaţi, 119 au fost edentaţi bimaxilar şi 79 unimaxilar, astfel că numărul de proteze examinate a fost de 317. Din 317 proteze totale în cazul pacienţilor edentaţi bimaxilar, un număr de 87 prezentau contacte bilateral în momentul aplicării protezelor şi nu necesitau şedinţe de echilibrare ocluzală, iar restul prezentau contacte dento-dentare unilateral de intensitate mai scăzută şi au necesitat şedinţe de echilibrare ocluzală. În cazul pacienţilor edentaţi unimaxilar, procentul de pacienţi ce au necesitat echilibrări ocluzale a fost mai mare, acest fapt datorându-se antagoniştilor.
Concluzii. Acest studiu a demonstrat importanţa echlibrării ocluzale în momentul aplicării protezelor. Statistic, s-a demonstrat distribuţia inegală a contactelor dento-dentare mai ales în cazul pacienţilor edentaţi total unimaxilar, dar şi prezenţa unor contacte dento-dentare distribuite echilibrat în cazul protezelor bimaxilare.

Cuvinte cheie: restaurare implanto-protetică, adresabilitate, studiu, mediu urban

Full text | PDF

Leave a Reply