SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXII, Nr. 3, An 2016
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

EVALUAREA IN VITRO A TEMPERATURII GENERATE IN RESTAURARILE DIRECTE CU RASINI COMPOZITE

, , , and

REZUMAT

Scopul lucrării: Evaluarea modificărilor termice de pe parcursul procesului de fotopolimerizare a două tipuri de compozite restaurative prin tehnica directă, cu contracţie la polimerizare redusă.
Material şi metodă: Cu ajutorul unui termocuplu K introdus retrograd dinspre apical în camera pulpară până la baza cavităţii ocluzale, s-a înregistrat temperatura a 6 premolari superiori extraşi restauraţi MOD cu două sisteme compozite diferite, unul pe bază de silorani (Filtek Silorane/3M EPSE-FS) şi altul pe bază de răşini dimetacrilice (Premise Packable/KERR-PP), în perioada unor intervale de 5, 10 şi respectiv 20 de secunde de fotopolimerizare. Pentru fotopolimerizarea sistemelor adezive asociate şi a celor 9 straturi de compozit aplicate s-a utilizat o lampă de fotopolimerizare LED cu tehnologie pulsatorie a luminii, la o intensitate oscilantă între 1.100 mW/cm2 -1.330 mW/cm2 per secundă, cu o lungime de undă de 450-470 nm.
Rezultate şi Discuţii: Procesul de fotopolimerizare a compozitelor a cauzat o creştere a temperaturii în restaurare pe măsură ce a crescut şi timpul de expunere la lumina lămpii de fotopolimerizare, cu valori
aproape duble pentru restaurările din compozit pe baza de silorani, comparativ cu cel pe baza de dimetacrilaţi. Valoarea maximă de creştere a temperaturii a fost înregistrată în primul strat orizontal de compozit aplicat pe baza cavităţii şi a fost atinsă la 20 de secunde de fotopolimerizare, la nivelul dinţilor obturaţi cu FS înregistrându-se o temperatură medie de 10,18°C, în comparaţie cu stratul de compozit PP, unde temperatura medie maximă a fost de 4,91°C.
Concluzii: Tehnologia de polimerizare cationică prin deschiderea inelelor siloran ridică problema unei reacţii exoterme de polimerizare peste valorile termice general acceptate, în perioada etapei de fotopolimerizare cu o lampă LED de mare intensitate şi bandă spectrală îngustă, în comparaţie cu o răşină compozită pe bază de dimetacrilaţi cu polimerizare radicalică şi încărcătură mare de umplutură anorganică.

Cuvinte cheie: răşini compozite, silorani, fotopolimerizare, lampă LED, temperatură, termocuplu K, reacţie exotermă

Full text | PDF

Leave a Reply