SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXII, Nr. 4, An 2016
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

EVALUAREA MATERIALULUI DE OBTURATIE DE CANAL RESTANT DUPA DEZOBTURARE, FOLOSIND PROTAPER ROTATIV CU SAU FARA SOLVENTI

, , and

REZUMAT

Reluarea tratamentului endodontic presupune eliminarea cauzei care a dus la eșecul tratamentului iniţial, precum și conservarea dintelui pe arcadă. Scopul acestui studiu este să evalueze comparativ dezobturarea
rotativă a dintilor obturaţi cu gutapercă, în prezenţa sau absenţa solvenţilor specifici sealerului folosit.
Materiale și metode: S-au folosit 40 de dinţi monoradiculari extrași care au fost împărţiţi în 4 grupe în funcţie de metoda de retratament folosită. Dinţii au fost preparaţi rotativ cu sistemul Protaper Universal și obturaţi prin condensare laterală la rece a gutapercii și AH Plus. Dinţii au fost dezobturaţi folosind sistemul Protaper de dezobturare (Dentsply-Maillefer, Ballaigues, Switzerland). În timpul dezobturării, în grupul 1 s-a folosit ca solvent Resosolv (Pierre Rolland, Merignac, France), în grupul 2 s-a folosit eucaliptol, în grupul 3 Endosolv E (Septodont, Paris, France), iar grupul 4 a fost dezobturat fără a folosi solvent. Au fost înregistraţi timpii necesari dezobturării, precum și evaluarea radiografică a reluărilor de tratament.
Rezultate: Toate canalele au prezentat material restant după dezobturare, iar timpul cel mai scurt necesar dezobturării a fost înregistrat în grupul 1 având ca adjuvant solventul specific sealerului folosit.
Concluzii: Deși nu se poate obţine o eliminare perfectă a canalului radicular după dezobturare, aceasta este ușurată prin folosirea unui solvent specific.

Cuvinte cheie: dezobturare, sealer

Full text | PDF

Leave a Reply