SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXII, Nr. 2, An 2016
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexată BDI  |  IDB Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

Committe on Publication Ethics

A forum for responsible and ethical research publishing – Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors.

PREMIU NAȚIONAL AUTORI

RJS și SRS oferă anual Premiul Național pentru Știință și Cercetare - pentru autorii celor mai bune articole științifice publicate [...]

Plagiatul – în actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutată în ultima vreme. Apariția unor programe performante de căutare și identificare a similitudinilor între texte [...]

EVALUAREA UNOR FACTORI SOCIALI SI COMPORTAMENTALI ASOCIATI CARIEI DENTARE LA UN LOT DE COPII DE 6-7 ANI

, , and

REZUMAT 

Scopul lucrării a fost evaluarea unor factori sociali și de comportament și testarea unei posibile asociații între caria dentară și acești factori.
Material şi metodă. Studiu clinic transversal pe 200 de copii (100 de băieți şi 100 de fete, vârsta medie = 7,2±0,06 ani), constând în examinarea și intervievarea subiecților. S-au înregistrat obiceiurile legate de igiena orală și dieta alimentară a copiilor. Copiii au fost împărțiți în trei categorii, în funcţie de statusul socio-economic (SSE) familial: scăzut, mediu şi ridicat. S-au calculat indicatorii experienței carioase (Indicele de prevalenţă-Ip, dmft/s, DMFT/S) în funcție de SSE.
Rezultate. Pentru copiii cu SSE scăzut: Ip = 89,3%, dmft = 3,73±2,46, dmfs = 8,83±7,9, DMFT = 1,13±1,3, DMFS = 1,34±1,7; SSE mediu: Ip = 86,5%, dmft = 4,3±3,16, dmfs = 8,16±7,2, DMFT = 0,76±1,15, DMFS =1,02±1,7; SSE înalt: Ip = 78,2%, dmft = 3,56±2,57, dmfs = 6,98±7,3, DMFT = 0,47±0,99, DMFS = 0,5±1,1.
Concluzii. Indicii experienței carioase au scăzut odată cu creșterea SSE. Diferitele moduri de viață ale copiilor ar putea explica gradul de afectare prin carie.

Cuvinte cheie: factori socio-comportamentali, status socio-economic, carie dentară

Full text | PDF

Leave a Reply