SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LX, No. 4, Year 2014
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

EVALUAREA UNOR PARAMETRI CEFALOMETRICI IN STABILIREA PLANULUI DE TRATAMENT ORTODONTIC

, and

REZUMAT 

Scopul acestui studiu a fost analiza principalilor parametri care duc la o dizarmonie estetică şi determină medicul ortodont să aleagă un plan de tratament extracţional, non-extracţional sau chirurgical pentru a trata această dizarmonie. S-au utilizat 29 de teleradiografii de profil al unor pacienţi de sex feminin şi masculin, cu vârste cuprinse între 17 şi 36 de ani, care au acuzat nemulţumiri cu privire la aspectul estetic facial. Aceştia prezentau anomalii de clasa I, a II-a şi a III-a Angle. Pentru a uşura analiza datelor, pacienţii au fost împărţiţi în două grupuri: F şi M. Grupul F cuprinde 18 pacienţi de sex feminin, iar grupul M cuprinde 11 pacienţi de sex masculin. S-au avut în vedere analizele cefalometrice după Steiner, Ricketts, unghiul nazo-labial, unghiul interincisiv, precum şi axul incisivilor superiori şi inferiori faţă de bazele osoase.

Cuvinte cheie: cefalometrie, ortodonţie, repere sagitale

Full text | PDF

Leave a Reply