SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LXI, No. 2, Year 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexată BDI  |  IDB Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

Committe on Publication Ethics

A forum for responsible and ethical research publishing – Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors.

PREMIU NAȚIONAL AUTORI

RJS și SRS oferă anual Premiul Național pentru Știință și Cercetare - pentru autorii celor mai bune articole științifice publicate [...]

Plagiatul – în actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutată în ultima vreme. Apariția unor programe performante de căutare și identificare a similitudinilor între texte [...]

IMPLANTOLOGIA GHIDATA SI APORTUL EI ÎN EVITAREA GREFELOR OSOASE. PREZENTARE DE CAZ

, , and

REZUMAT

Implantologia ghidată permite la ora actuală utilizarea unui software ce ajută practicianul la obţinerea unui ghid chirurgical cu scopul inserării unor implanturi în zone bogate în ofertă osoasă, putându-se astfel renunţa la realizarea unor grefe osoase.

Introducere. În clinică s-a prezentat un pacient în vârstă de 38 de ani, care necesită tratament de specialitate implanto-protetic. În urma examenului clinic endobucal şi radiologic, s-a constatat prezenţa edentaţiei bilaterale a caninilor superiori, protezată prin două punţi dentare de tip Maryland cu o vechime de peste 13 ani. Cei doi canini superiori au fost în palato-poziţie, iar medicul dentist a preferat extracţia şi nu tratamentul ortodontic. Pacientul aminteşte că de-a lungul timpului au existat multiple episoade de decimentare a celor două punţi dentare cu caracter provizoriu, dar şi episoade de sensibilitate dentinară la contactul cu stimulii fizici. Reaminteşte, de asemenea, că fiecare recimentare s-a soldat cu multiple intervenţii asupra elementelor de agregare sau asupra dinţilor stâlpi. Ulterior au fost realizate fotografiile de studiu, amprente pentru modele de studiu şi s-a folosit scanerul 3D. Soluţia propusă de medicul dentist anterior a fost inserarea a două implanturi endoosoase după ce iniţial ar fi efectuat o grefă autogenă cu prelevare de la nivelul crestei iliace.

Concluzii. În acest caz clinic, s-a propus confecţionarea unui ghid chirurgical folosind softul Simplant având ca scop inserarea a două implanturi Zimmer TSV de 13 mm lungime, fără a apela la procedeul de grefare osoasă propus iniţial pentru cele două implanturi. În cazul nostru protezarea definitivă a fost realizată la două luni după inserare cu succes.

Cuvinte cheie: implantologie ghidată, ghid chirurgical, grefă autogenă

Full text | PDF

Leave a Reply