SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LXI, No. 2, Year 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

IMPLANTOLOGIA GHIDATA SI APORTUL EI ÎN EVITAREA GREFELOR OSOASE. PREZENTARE DE CAZ

, , and

REZUMAT

Implantologia ghidată permite la ora actuală utilizarea unui software ce ajută practicianul la obţinerea unui ghid chirurgical cu scopul inserării unor implanturi în zone bogate în ofertă osoasă, putându-se astfel renunţa la realizarea unor grefe osoase.

Introducere. În clinică s-a prezentat un pacient în vârstă de 38 de ani, care necesită tratament de specialitate implanto-protetic. În urma examenului clinic endobucal şi radiologic, s-a constatat prezenţa edentaţiei bilaterale a caninilor superiori, protezată prin două punţi dentare de tip Maryland cu o vechime de peste 13 ani. Cei doi canini superiori au fost în palato-poziţie, iar medicul dentist a preferat extracţia şi nu tratamentul ortodontic. Pacientul aminteşte că de-a lungul timpului au existat multiple episoade de decimentare a celor două punţi dentare cu caracter provizoriu, dar şi episoade de sensibilitate dentinară la contactul cu stimulii fizici. Reaminteşte, de asemenea, că fiecare recimentare s-a soldat cu multiple intervenţii asupra elementelor de agregare sau asupra dinţilor stâlpi. Ulterior au fost realizate fotografiile de studiu, amprente pentru modele de studiu şi s-a folosit scanerul 3D. Soluţia propusă de medicul dentist anterior a fost inserarea a două implanturi endoosoase după ce iniţial ar fi efectuat o grefă autogenă cu prelevare de la nivelul crestei iliace.

Concluzii. În acest caz clinic, s-a propus confecţionarea unui ghid chirurgical folosind softul Simplant având ca scop inserarea a două implanturi Zimmer TSV de 13 mm lungime, fără a apela la procedeul de grefare osoasă propus iniţial pentru cele două implanturi. În cazul nostru protezarea definitivă a fost realizată la două luni după inserare cu succes.

Cuvinte cheie: implantologie ghidată, ghid chirurgical, grefă autogenă

Full text | PDF

Leave a Reply