SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LXI, No. 1, Year 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

INCHIDEREA DIASTEMEI PRIN FATETARE – PREZENTARE DE CAZ

, , and

REZUMAT

Diastema maxilară are multiple cauze şi poate beneficia de mai multe variante de tratament. Acest articol prezintă cazul unei paciente la care s-a realizat închiderea estetică a diastemei maxilare utilizând faţete ceramice şi totodată protezarea edentaţiei de incisiv lateral superior cu ajutorul unei microproteze cu agregare reprezentată de o faţetă mezio-palatinală.

Cuvinte cheie: estetică, diastemă, faţete, ceramică dentară

Full text | PDF

Leave a Reply