SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXII, Nr. 4, An 2016
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

INFLUENTA TRATAMENTULUI DE SUPRAFATA ASUPRA STABILITATII MINI-IMPLANTURILOR ORTODONTICE

, , and

REZUMAT

Mini-implanturile ortodontice au adus noi perspective asupra tratamentului ortodontic prin capacitatea lor de a asigura ancoraj maxim în condiţiile unei complianţe minime a pacientului. Biomaterialele din care sunt fabricate mini-implanturile sunt oţelul, aliajul crom-cobalt, titanul comercial pur şi aliajul de titan tipul 5. Acestea influenţează tipul de răspuns celular în ţesutul gazdă, stabilitatea dispozitivului şi, în final, succesul clinic al acestuia. Cercetările recente au venit în întâmpinarea necesităţii clinicienilor de a spori stabilitatea acestor dispozitive printr-o serie de modificări ale suprafeţei care vine în contact cu ţesutul osos.
Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze metodele utilizate ca tratament de suprafaţă în cazul mini-implanturilor ortodontice şi să evalueze datele cu privire la influenţa acestora asupra stabilităţii dispozitivelor.
Lucrarea reprezintă o sinteză a datelor existente în literatura de specialitate, bazată pe includerea în analiză a articolelor ştiinţifice relevante pentru tema de faţă.

Cuvinte cheie: mini-implanturi ortodontice, tratament de suprafaţă, biomaterial

Full text | PDF

Leave a Reply