SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXII, Nr. 2, An 2016
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

MANAGEMENTUL SPATIILOR IN TRATAMENTUL ORTODONTIC AL ANODONTIILOR DE PREMOLARI SECUNZI – PREZENTARE DE CAZ

, , , , and

REZUMAT 

Anodonţiile parţiale reduse sunt considerate ca o expresie a reducerii filogenetice a numărului de dinţi sau a factorilor ereditari. Mugurii dentari reprezintă centri osteogenetici, iar prin absenţa acestora osul alveolar se dezvoltă insuficient în toate cele trei planuri de referinţă (sagital, transversal şi vertical). Anodonţiile multiple de premolari secunzi determină tulburări mai grave la nivelul arcadelor dentare din cauza spaţiilor libere rămase, a migrărilor dentare şi a dezechilibrelor ocluzo-articulare, cu afectarea esteticii faciale, a fonaţiei, masticaţiei şi psihicului pacientului.

Cuvinte cheie: anodonţii de premolari secunzi, tratament ortodontic, managementul spaţiilor

Full text | PDF

Leave a Reply