SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXI, Nr. 3, An 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

METODE DE EVALUARE A OSTEOINTEGRARII IMPLANTURILOR DENTARE

, and

REZUMAT

Stabilitatea implanturilor dentare constituie o condiţie esenţială pentru osteointegrare. Osteointegrarea reprezintă procesul prin care în jurul implantului dentar se formează ţesut osos, având ca rezultat creşterea stabilităţii şi integrarea în organism a acestuia. Prin urmare, o osteointegrare de succes contribuie la un tratament optim din punct de vedere funcţional. Este nevoie de o metodă clinică capabilă să aprecieze calitatea osului în momentul şi consecutiv inserării unui implant dentar, gradul de osteointegrare, precum şi capacitatea implantului de distribuţie a forţelor la nivelul osului. Cercetările de până acum se concentrează pe găsirea unei metode sigure de stabilire a osteointegrării implanturilor dentare cu scopul de a îmbunătăţi şi de a extinde indicaţiile clinice ale sistemelor de implanturi dentare.

Această lucrare îşi propune să furnizeze informaţii despre metodele actuale utilizate în evaluarea osteointegrării implanturilor dentare. În acest sens a fost analizată literatura de specialitate. Au fost incluse articole ştiinţifice full-text relevante pentru tema aleasă, publicate în limba engleză sau al căror conţinut a putut fi accesat în această limbă.

Cuvinte cheie: osteointegrare, implanturi dentare, stabilitatea implanturilor

Full text | PDF

Leave a Reply