SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXI, Nr. 3, An 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

METODE DE EVALUARE A OSTEOINTEGRARII IMPLANTURILOR DENTARE

, and

REZUMAT

Stabilitatea implanturilor dentare constituie o condiţie esenţială pentru osteointegrare. Osteointegrarea reprezintă procesul prin care în jurul implantului dentar se formează ţesut osos, având ca rezultat creşterea stabilităţii şi integrarea în organism a acestuia. Prin urmare, o osteointegrare de succes contribuie la un tratament optim din punct de vedere funcţional. Este nevoie de o metodă clinică capabilă să aprecieze calitatea osului în momentul şi consecutiv inserării unui implant dentar, gradul de osteointegrare, precum şi capacitatea implantului de distribuţie a forţelor la nivelul osului. Cercetările de până acum se concentrează pe găsirea unei metode sigure de stabilire a osteointegrării implanturilor dentare cu scopul de a îmbunătăţi şi de a extinde indicaţiile clinice ale sistemelor de implanturi dentare.

Această lucrare îşi propune să furnizeze informaţii despre metodele actuale utilizate în evaluarea osteointegrării implanturilor dentare. În acest sens a fost analizată literatura de specialitate. Au fost incluse articole ştiinţifice full-text relevante pentru tema aleasă, publicate în limba engleză sau al căror conţinut a putut fi accesat în această limbă.

Cuvinte cheie: osteointegrare, implanturi dentare, stabilitatea implanturilor

Full text | PDF

Leave a Reply