SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXII, Nr. 3, An 2016
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

MICROARN-URILE SALIVARE CA BIOMARKERI PENTRU MALIGNITATEA ORALA

, , , , , , , and

REZUMAT

Obiective. Testarea salivei reprezintă o alternativă non-invazivă, ieftină şi uşor de accesat comparativ cu testarea ţesuturilor sau a sângelui. Saliva este un indicator de precizie al condiţiilor fizice iar biomarkerii salivari pot fi folosiţi ca instrumente diagnostice. În acest studiu, am avut ca obiectiv validarea expresiilor salivare pentru un panel de 5 microARN-uri, identificate într-o revizie a literaturii ca potenţiali biomarkeri non-invazivi pentru diagnosticul şi monitorizarea terapiilor carcinomului scuamo-celular oral (CSCO).
Material şi metodă. Subiecţii cercetării sunt reprezentaţi de pacienţi diagnosticaţi cu CSCO spitalizaţi în Clinica de Chirurgie Maxilo-Facială din Timişoara. Proba biologică de salivă s-a recoltat de la pacienţi înainte de efectuarea biopsiei. În studiu au fost incluşi un grup de 4 pacienţi şi un grup control de patru indivizi fără diagnostic de CSCO. Pentru cuantificarea microARN-rilor, s-a realizat o transcripţie inversă utilizând kitul TaqMan® MicroRNA Reverse Transcription (Thermofisher) urmat de PCR cantitativ în timp real (qRT-PCR) pentru care s-au folosit TaqMan™ MicroRNA Assays (Thermofisher); toate reacţiile qRT-PCR s-au realizat triplicat.
Rezultate. Cu excepţia miR-181b, toate microARN-urile investigate s-au dovedit a avea expresii neregulate în saliva pacienţilor cu CSCO. Tot în saliva acestor pacineţi s-a descoperit că hsa-miR-137 este supra-regulat în timp ce hsa-miR-205 este puternic sub-regulat. Cu toate acestea, am putut confirma activarea expresiei hsa-miR-127-5b şi o puternică reprimare a hsa-miR-375 în saliva pacienţilor cu CSCO. Datele legate de expresia hsa-miR-181 in CSCO au fost contradictorii, variind de la o puternică sub-regulare la nivelul probelor de ţesut şi o posibilă utilizare a lor ca instrument terapeutic la o corelare cu predisoziţia dezvoltării metastazelor. Cu toate acestea la nivel salivar nu s-au depistat modificări ale nivelelor de expresie genică.
Concluzii. Identificarea biomarkerilor microARN neregulaţi din saliva reprezintă o analiză non-invazivă promiţătoare pentru evaluarea riscului malignităţii orale, care poate adăuga valoare diagnosticului histologic.

Cuvinte cheie: cancerul oral, microARN, salivă, biomarkeri şi diagnostic non-invaziv

Full text | PDF

Leave a Reply