SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LX, No. 4, Year 2014
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

MICSORAREA DIMENSIUNII VERTICALE IN TRATAMENTUL ORTODONTIC LA PACIENTII ADULTI – PREZENTAREA UNUI CAZ CLINIC

, and

REZUMAT 

Tratamentul ortodontic debutează prin diagnosticarea pacientului şi stabilirea disfuncţionalităţilor de ordin dentar, dar şi scheletic în cele trei planuri spaţiale. Dimensiunea orizontală este cel mai frecvent afectată, dar întotdeauna va fi implicată şi dimensiunea verticală, atât în poziţionarea maxilarelor, precum şi în cea a dinţilor. Estetica şi profilul pacientului sunt în directă corelaţie cu dimensiunea verticală. Decalajul în plan sagital la nivelul bazelor maxilare şi mandibulare la pacientul adult beneficiază de o terapie ortodontico-chirurgicală. Terapia ortodontică urmăreşte corectarea anomaliilor dentoalveolare şi realizarea congruenţei arcadelor cu sau fără extracţii, astfel încât, prin intervenţie chirurgicală, cele 2 segmente să fie într-o poziţie funcţională corectă. De multe ori, decalajul dintre cele 2 baze poate fi atât de mare încât redimensionarea mandibulară şi, eventual, repoziţionarea maxilară să fie la limita posibilităţilor chirurgicale.

Cuvinte cheie: dimensiune verticală, clasa a III-a Angle

Full text | PDF

Leave a Reply