SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXI, Nr. 2, An 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805

Indexed in / abstracted by

Thomson Reuters Embase
Scopus Cross-ref
Index Copernicus
Ulrichs Ebsco Host
Medline - Ebsco PubMed

HIGHLIGHTS

Premiul Societatii pentru autori

Incepand cu 2016, Societatea Romana de Stomatologie ofera Premiul Societatii - pentru autorii celor mai bune articole stiintifice publicate [...]

Plagiatul – in actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutata in ultima vreme. Aparitia unor programe performante de cautare si identificare a similitudinilor intre texte [...]

O METODA SIMPLA PENTRU DESURUBAREA (ÎNDEPARTAREA) COROANELOR IMPLANTOPORTATE UNIDENTARE CIMENTATE

and

REZUMAT

Definiţii. Factorii de risc biomecanici analizează individual datele clinice relevante pentru aprecierea prognosticului unui tratament implantoprotetic. Sunt exprimaţi sub formă de numere şi pot fi folosiţi pentru a aprecia rezultatele unui caz care va fi tratat sau pentru a analiza un caz deja tratat. Scoringul biomecanic este o metodă matematică pentru aprecierea prognosticului unui tratament implantoprotetic. SRIAC (ScrewRetained Integrated Abutment Crown = coroana înşurubată integrată cu bontul protetic) este o reabilitare unidentară implantoportată din compozit indirect care se înşurubează împreună cu bontul protetic ca monobloc în implant.

Scop. Prezentarea unei metode simple de tehnică dentară care face posibilă deşurubarea unei coroane unidentare implantoportate cimentate.

Material. 14 cazuri de coroane unidentare implantoportate cimentate metaloceramice inserate în perioada ianuarie 2014 – februarie 2015, care se pot deşuruba oricând, pentru că au un orificiu ocluzal pentru şurubul bontului protetic.

Metodă. Calcularea scoringului biomecanic Renouard-Rangert pentru fiecare caz, pentru a constata dacă existenţa orificiului a îmbunătăţit sau nu prognosticul reabilitării.

Rezultate. La toate cele 14 cazuri analizate, scoringul biomecanic s-a îmbunătăţit cu cel puţin 0,5 puncte.

Discuţii. Cazurile prezentate propun o soluţie simplă pentru a putea deşuruba/înşuruba oricând sub formă de monobloc o coroană cimentată definitiv care s-a mobilizat împreună cu bontul său protetic.

Concluzii. 1. Metoda poate fi aplicată folosind atât bonturi protetice drepte, cât şi bonturi protetice angulate pentru suprastructuri cimentate. b. Metoda nu poate fi aplicată în zona frontală când axul şurubului intersectează faţa vestibulară a coroanei. 3. În cazul sistemelor de implanturi unde bontul protetic pentru suprastructuri înşurubate nu are sistem antirotaţional, se pot fabrica coroane solo înşurubate folosind această tehnică. 4. Concluziile definitive vor fi trase numai după inserarea a cel puţin 100 de coroane urmărite pe cel puţin 5 ani.

Cuvinte cheie: coroane implantoportate unidentare cimentate, bont protetic pentru suprastructuri cimentate, bont protetic pentru suprastructuri înşurubate, sistem antirotaţional, factori de risc biomecanici, modificarea coroanei cimentate

Full text | PDF

Leave a Reply