SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LX, No. 4, Year 2014
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

OPTIMIZAREA ASPECTULUI ESTETIC PRIN METODA FATETARII

, , and

REZUMAT 

Disfuncţia fizionomică se referă la modificările localizate la nivelul dinţilor frontali, ce antrenează o alterare a armoniei dento-dentare, dento-alveolare şi dento-faciale, cu consecinţe negative asupra propriei imagini, ca şi a celei percepute de anturaj.
Scopul lucrării este de a evidenţia soluţiile terapeutice morfofuncţionale la nivelul dinţilor anteriori, la pacienţii care prezintă disfuncţii fizionomice.
Material şi metodă. Pentru realizarea studiului au fost examinaţi 158 de pacienţi, 100 de femei şi 58 de bărbaţi, cu vârste cuprinse între 20 şi 40 de ani, care prezentau disfuncţii fizionomice.
Rezultate şi discuţii. Tratamentul disfuncţiilor fizionomice cu ajutorul faţetelor din porţelan, spre deosebire de faţetele directe din răşini compozite, a evidenţiat o serie de avantaje şi dezavantaje.
Concluzii. Alegerea şi aplicarea tratamentului trebuie individualizate la fiecare caz în parte.

Cuvinte cheie: estetică, dinţi anteriori, disfuncţie fizionomică, faţete

Full text | PDF

Leave a Reply