SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXII, Nr. 2, An 2016
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

OSTEOINTEGRAREA IMPLANTURILOR DIN TI-ZR – O NOUA PERSPECTIVA IN IMPLANTOLOGIA ORALA

, , and

REZUMAT 

Titanul pur reprezintă unul dintre cele mai răspândite biomateriale ce intră în componenţa implanturilor dentare; pe de altă parte titanul aliat cu aluminiu și vanadiu (Ti-6Al-4V) este cel mai des întâlnit în tehnologia de fabricare a restaurărilor protetice. Întrucât titanul pur oferă o rezistență scăzută la solicitări, iar Ti-6Al-4V poate elibera ioni metalici cu repercusiuni imunologice în timp, în acest studiu vor fi detaliate: procedee tehnologice de obținere ale aliajului Ti-Zr, modificările microstructurale în relație cu regimul termic aplicat și biocompatibilitatea acestuia pentru implanturile endo-osoase dentare în relație cu osteoblaste umane (G292).

Cuvinte cheie: titan, zirconiu, osteoblaste, implantologie

Full text | PDF

Leave a Reply