SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LX, No. 4, Year 2014
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

PREVALENTA CARIILOR DENTARE LA PACIENTII CU BOALA CRONICA DE RINICHI

, , , and

REZUMAT 

Obiective. Prevalenţa crescută a cariilor dentare şi a complicaţiilor lor (infl amaţii şi infecţii ale parodonţiului apical şi de susţinere) are un impact negativ asupra organismului. Boala cronică de rinichi, cu prevalenţă estimată la 10% din populaţie şi în creştere, pare a fi asociată creşterii prevalenţei şi severităţii afecţiunilor aparatului dento-maxilar. Acest studiu are ca obiective evaluarea prevalenţei cariilor dentare şi a relaţiei dintre acestea şi parametrii funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică, în predializă.
Material şi metodă. 51 de bolnavi cu boală cronică de rinichi, stadiile 2-5 (rata de filtrare glomerulară estimată < 60 ml/min/1,73 m² şi calculată prin intermediul formulei MDRD4), au fost examinaţi stomatologic de către un singur examinator, conform recomandărilor OMS. Statusul dentar a fost apreciat prin intermediul indicelui Decayed-Missed-Filled Teeth (DMFT). La aceeaşi vizită, au fost înregistrate date demografice şi biochimice referitoare la funcţia renală.
Rezultate. Valoarea indicelui DMFT la bolnavii predializaţi cu boală cronică de rinichi a fost de 16(13,77- 17,83). Ca şi în populaţia generală, numărul dinţilor lipsă a fost mai mare la bolnavi cu vârste mai înaintate. Au fost înregistrate valori semnificativ mai mari ale DMFT la bolnavii diabetici şi la cei cu nefropatii vasculare. Niveluri serice mai mari ale ureei şi ale proteinuriei au fost asociate cu un număr mare de dinţi cariaţi.
Concluzii. Rezultatele sugerează că, la bolnavii cu BCR predializaţi afectarea statusului dentar este mai frecventă şi mai severă decât în populaţia generală, cu impact posibil semnificativ asupra funcţiei renale, dar şi asupra calităţii vieţii acestora. Astfel, monitorizarea clinică a sănătăţii oro-dentare pare a fi o componentă importantă a îngrijirii acestor bolnavi. Relaţia dintre starea de sănătate dentară şi parametrii funcţiei renale, precum şi impactul intervenţiei stomatologice asupra progresiei bolii cronice de rinichi necesită evaluare în studii ulterioare.

Cuvinte cheie: carii dentare, indice DMFT, boală cronică de rinichi

Full text | PDF

Leave a Reply