SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LXI, No. 1, Year 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

REABILITAREA ESTETICA A APARATULUI DENTO-MAXILAR PRIN RESTAURARI CERAMICE PE SUPORT DE ZIRCONIU – PREZENTARE DE CAZ

, , and

REZUMAT

Introducere. În ultimii ani, confecţionarea unor restaurări protetice cu o estetică deosebită a reprezentat o provocare constantă pentru medicul dentist. Noile materiale şi tehnologii de obţinere a reabilitărilor protetice fixe fără suport metalic au o contribuţie importantă în obţinerea esteticii dentare.
Prezentare de caz. În lucrarea de faţă vă prezentăm cazul unei paciente care a solicitat refacerea tratamentului protetic din regiunea maxilară din considerente estetice.
Concluzii. Utilizarea în practica stomatologică curentă a coroanelor de ceramică pe suport de zirconiu a reprezentat un pas important pentru obţinerea unor restaurări cu estetică superioară, mult mai bine integrate şi tolerate de ţesuturile dento-parodontale. Pacienţii sunt la ora actuală mult mai bine informaţi şi solicită reabilitări orale moderne, din materiale cu o biocompatibilitate crescută şi cu un aspect cât mai apropiat de natural.

Cuvinte cheie: estetică, reabilitare orală complexă, zirconiu, ceramică dentară

Full text | PDF

Leave a Reply