SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LXI, No. 1, Year 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

REABILITAREA ESTETICA A APARATULUI DENTO-MAXILAR PRIN RESTAURARI CERAMICE PE SUPORT DE ZIRCONIU – PREZENTARE DE CAZ

, , and

REZUMAT

Introducere. În ultimii ani, confecţionarea unor restaurări protetice cu o estetică deosebită a reprezentat o provocare constantă pentru medicul dentist. Noile materiale şi tehnologii de obţinere a reabilitărilor protetice fixe fără suport metalic au o contribuţie importantă în obţinerea esteticii dentare.
Prezentare de caz. În lucrarea de faţă vă prezentăm cazul unei paciente care a solicitat refacerea tratamentului protetic din regiunea maxilară din considerente estetice.
Concluzii. Utilizarea în practica stomatologică curentă a coroanelor de ceramică pe suport de zirconiu a reprezentat un pas important pentru obţinerea unor restaurări cu estetică superioară, mult mai bine integrate şi tolerate de ţesuturile dento-parodontale. Pacienţii sunt la ora actuală mult mai bine informaţi şi solicită reabilitări orale moderne, din materiale cu o biocompatibilitate crescută şi cu un aspect cât mai apropiat de natural.

Cuvinte cheie: estetică, reabilitare orală complexă, zirconiu, ceramică dentară

Full text | PDF

Leave a Reply