SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LXI, No. 2, Year 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

RETROSPECTIVA DIN LITERATURA PRIVIND TOPOGRAFIA CANALULUI MANDIBULAR

, , , , , and

REZUMAT

Acest studiu constituie o trecere în revistă a literaturii de specialitate pentru studiul topografiei canalului mandibular, pentru realizarea căruia au fost parcurse 193 de rezumate de lucrări ştiinţifice, 41 de articole integrale de specialitate şi 12 cărţi de specialitate, utilizând, în special, bazele de date PubMed şi MedLine. Dintre acestea, 95 au fost incluse în referinţele bibliografice. Zona corpului mandibular situată înapoia primului premolar conţine canalul mandibular, care prezintă un anumit traiect faţă de apexurile dinţilor laterali şi faţă de cele 2 compacte mandibulare externe, vestibulară şi orală. Cunoaşterea acestui parcurs este importantă în endodonţie, în chirurgia dento-alveolară şi, în special, în implantologia orală, canalul mandibular fiind considerat un obstacol anatomic care poate afecta succesul terapeutic.

Cuvinte cheie: canal mandibular, topografie, implantologie orală

Full text | PDF

Leave a Reply