SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LX, No. 4, Year 2014
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

SITUATII CLINICE IN CARE SE INDICA FRENECTOMIA

, , , and

REZUMAT 

Dintre intervenţiile chirurgicale asupra mucoasei gingivale, frenectomia este una dintre cele mai folosite şi frecvent necesară. În acest articol am încercat să exemplificăm indicaţiile de bază ale frenectomiei, pe baza unor situaţii clinice care ne reflectă modificările pe care frenurile scurte şi cu inserţie înaltă le pot determina. De asemenea, am încercat să descriem posibilităţile terapeutice pe care le considerăm potrivite pentru fiecare situaţie clinică în parte.

Cuvinte cheie: frenectomie, traumă ocluzală, boală parodontală

Full text | PDF

Leave a Reply