SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LXI, No. 1, Year 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexată BDI  |  IDB Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

Committe on Publication Ethics

A forum for responsible and ethical research publishing – Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors.

PREMIU NAȚIONAL AUTORI

RJS și SRS oferă anual Premiul Național pentru Știință și Cercetare - pentru autorii celor mai bune articole științifice publicate [...]

Plagiatul – în actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutată în ultima vreme. Apariția unor programe performante de căutare și identificare a similitudinilor între texte [...]

STUDIU ASUPRA FACTORILOR DE RISC AI CARIEI DENTARE LA UN LOT DE SCOLARI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI (1)

, , , , and

REZUMAT

Introducere. Combaterea factorilor de risc ai cariei dentare pentru o anumită comunitate (populaţie) este necesară pentru adoptarea măsurilor preventive necesare în vederea scăderii nivelului patologic al afecţiunii în acea comunitate.
Material şi metodă. Prezentul studiu s-a efectuat pe un lot de 46 de elevi din două şcoli din municipiul Bucureşti. Diagnosticul cariei dentare s-a făcut cu ajutorul sistemului ICDAS, calculându-se apoi valorile indicelui DMF-T. Factorii de risc analizaţi în acest articol au fost: alimentaţia cariogenă, lipsa programelor de fluorizare şi factorul social, datele fiind culese prin administrarea unui chestionar special conceput în colaborare cu un sociolog.
Rezultate. Media indicelui DMF-T a fost de 1,5 ± 1,97 pentru prezentul lot de studiu. Dintre factorii analizaţi, absenţa programelor de fluorizare în antecedente, deşi insuficient evaluată, s-a dovedit a fi factorul de risc cu cea mai mare preponderenţă.
Concluzii. Prezenta cercetare a permis evaluarea prin chestionar, atribuirea unui scor şi a unor intervale de variaţie pentru fiecare din cei trei factori de risc analizaţi, date care vor fi folosite în cercetări ulterioare.

Cuvinte cheie: carie dentară, factori de risc, şcolari, Bucureşti

Full text | PDF

Leave a Reply