SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LXI, No. 1, Year 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

STUDIU ASUPRA FACTORILOR DE RISC AI CARIEI DENTARE LA UN LOT DE SCOLARI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI (1)

, , , , and

REZUMAT

Introducere. Combaterea factorilor de risc ai cariei dentare pentru o anumită comunitate (populaţie) este necesară pentru adoptarea măsurilor preventive necesare în vederea scăderii nivelului patologic al afecţiunii în acea comunitate.
Material şi metodă. Prezentul studiu s-a efectuat pe un lot de 46 de elevi din două şcoli din municipiul Bucureşti. Diagnosticul cariei dentare s-a făcut cu ajutorul sistemului ICDAS, calculându-se apoi valorile indicelui DMF-T. Factorii de risc analizaţi în acest articol au fost: alimentaţia cariogenă, lipsa programelor de fluorizare şi factorul social, datele fiind culese prin administrarea unui chestionar special conceput în colaborare cu un sociolog.
Rezultate. Media indicelui DMF-T a fost de 1,5 ± 1,97 pentru prezentul lot de studiu. Dintre factorii analizaţi, absenţa programelor de fluorizare în antecedente, deşi insuficient evaluată, s-a dovedit a fi factorul de risc cu cea mai mare preponderenţă.
Concluzii. Prezenta cercetare a permis evaluarea prin chestionar, atribuirea unui scor şi a unor intervale de variaţie pentru fiecare din cei trei factori de risc analizaţi, date care vor fi folosite în cercetări ulterioare.

Cuvinte cheie: carie dentară, factori de risc, şcolari, Bucureşti

Full text | PDF

Leave a Reply