SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LXI, No. 2, Year 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

STUDIU ASUPRA FACTORILOR DE RISC AI CARIEI DENTARE LA UN LOT DE SCOLARI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI (2)

, , , , and

REZUMAT

Introducere. Lipsa igienei orale, o capacitate tampon salivară deficitară sau un număr de colonii bacteriene specifice peste limita normală pot reprezenta factori de risc ai cariei dentare.

Material şi metodă. Prezentul studiu a fost întreprins pe un lot de 46 de elevi din două şcoli bucureştene, cu vârste cuprinse între 10 şi 12 ani. Igiena oro-dentară a fost investigată atât subiectiv, prin administrare de chestionare, cât şi obiectiv, prin indicele OHI-S. Factorii de risc salivari au fost identificaţi şi analizaţi cu ajutorul testelor GC Saliva Check Buffer şi GC Saliva-Check Mutans.

Rezultate. Calcularea indicelui OHI-S pentru lotul de studiu a condus către un grad de igienă orală moderat. Aproape o treime din subiecţi au avut un număr peste limită de colonii de Streptococ mutans în salivă.

Concluzii. Gradul de igienă orală precar, precum şi numărul mare de colonii de Streptococ mutans detectat în salivă denotă, din perspectiva factorilor investigaţi, un risc ridicat de carie dentară.

Cuvinte cheie: carie dentară, factori de risc, şcolari, Bucureşti

Full text | PDF

Leave a Reply