SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXII, Nr. 3, An 2016
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

STUDIU ASUPRA INFLUENTEI RADIATIEI LASER LA NIVELUL PLACII BACTERIENE COMPARATIV CU CLORHEXIDINA 0,2% – ANALIZA MICROBIOLOGICA SI MICROSCOPICA

, , , and

REZUMAT

Obiective. Scopul studiului a fost acela de a evalua efectul antimicrobian al tratamentului utilizând radiaţia laser şi Clorhexidina 0,2% privind reducerea numărului de microorganisme orale patogene, adiacente bracketurilor ortodontici.
Material şi metodă. Suspensiile de microorganisme s-au obţinut de la pacienţi purtători de bracketuri. Probele inoculate cu aceste suspensii au fost supuse metodelor de decontaminare reprezentate de aplicarea
radiaţiei laser utilizând laserul Er:YAG cu parametrii diferiţi 80 mj – 15 Hz; 80 mj – 8Hz, dioda LED 660 nm, dioda chirurgicală GaAlAs şi Clorhexidina 0,2%. După aplicarea tratamentului s-au recoltat probe din jurul bracketurilor şi s-au incubat la termostat la 37°C. Metoda de evaluare a rezultatelor a fost reprezentată de testul bacteriologic de numărare a coloniilor nou formate. Prelucrarea statistică a fost realizată cu programul Microsoft Excel, one-way ANOVA şi testul Tukey-Kramer.
Rezultate. În urma numărării coloniilor nou formate s-a constatat că cel mai bun efect bactericid s-a observat în grupa laserului Er:YAG, urmând ca eficienţă grupa Diodei GaALAs comparativ cu grupul de control. În urma analizei one-way ANOVA se poate observa o diferenţă semnificativă între grupe în ceea ce priveşte valorile rezultate în urma aplicării diferitelor tratamente experimentale (p < 0,05).
Concluzii. Studiul de faţă demonstrează eficienţa superioară a radiaţiei laser Er:YAG în decontaminarea coloniilor nou formate în jurul bracketurilor ortodontici.

Cuvinte cheie: radiaţia laser, placa bacteriană, Streptococcus mutans, bracketuri ortodontici, Clorhexidina 0,2%

Full text | PDF

Leave a Reply