SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXII, Nr. 3, An 2016
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexată BDI  |  IDB Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

Committe on Publication Ethics

A forum for responsible and ethical research publishing – Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors.

PREMIU NAȚIONAL AUTORI

RJS și SRS oferă anual Premiul Național pentru Știință și Cercetare - pentru autorii celor mai bune articole științifice publicate [...]

Plagiatul – în actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutată în ultima vreme. Apariția unor programe performante de căutare și identificare a similitudinilor între texte [...]

STUDIU ASUPRA INFLUENTEI RADIATIEI LASER LA NIVELUL PLACII BACTERIENE COMPARATIV CU CLORHEXIDINA 0,2% – ANALIZA MICROBIOLOGICA SI MICROSCOPICA

, , , and

REZUMAT

Obiective. Scopul studiului a fost acela de a evalua efectul antimicrobian al tratamentului utilizând radiaţia laser şi Clorhexidina 0,2% privind reducerea numărului de microorganisme orale patogene, adiacente bracketurilor ortodontici.
Material şi metodă. Suspensiile de microorganisme s-au obţinut de la pacienţi purtători de bracketuri. Probele inoculate cu aceste suspensii au fost supuse metodelor de decontaminare reprezentate de aplicarea
radiaţiei laser utilizând laserul Er:YAG cu parametrii diferiţi 80 mj – 15 Hz; 80 mj – 8Hz, dioda LED 660 nm, dioda chirurgicală GaAlAs şi Clorhexidina 0,2%. După aplicarea tratamentului s-au recoltat probe din jurul bracketurilor şi s-au incubat la termostat la 37°C. Metoda de evaluare a rezultatelor a fost reprezentată de testul bacteriologic de numărare a coloniilor nou formate. Prelucrarea statistică a fost realizată cu programul Microsoft Excel, one-way ANOVA şi testul Tukey-Kramer.
Rezultate. În urma numărării coloniilor nou formate s-a constatat că cel mai bun efect bactericid s-a observat în grupa laserului Er:YAG, urmând ca eficienţă grupa Diodei GaALAs comparativ cu grupul de control. În urma analizei one-way ANOVA se poate observa o diferenţă semnificativă între grupe în ceea ce priveşte valorile rezultate în urma aplicării diferitelor tratamente experimentale (p < 0,05).
Concluzii. Studiul de faţă demonstrează eficienţa superioară a radiaţiei laser Er:YAG în decontaminarea coloniilor nou formate în jurul bracketurilor ortodontici.

Cuvinte cheie: radiaţia laser, placa bacteriană, Streptococcus mutans, bracketuri ortodontici, Clorhexidina 0,2%

Full text | PDF

Leave a Reply