SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXII, Nr. 1, An 2016
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexată BDI  |  IDB Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

Committe on Publication Ethics

A forum for responsible and ethical research publishing – Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors.

PREMIU NAȚIONAL AUTORI

RJS și SRS oferă anual Premiul Național pentru Știință și Cercetare - pentru autorii celor mai bune articole științifice publicate [...]

Plagiatul – în actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutată în ultima vreme. Apariția unor programe performante de căutare și identificare a similitudinilor între texte [...]

STUDIU CLINIC COMPARATIV PRIVIND APARITIA DURERII POST-OPERATORII DUPA APLICAREA UNOR PROTOCOALE DE IRIGARE

, , , , and

REZUMAT 

Scopul studiului este de a evalua, conform scalei vizuale analogice, incidenţa durerii ce apare după tratamentul endodontic al dinţilor cu parodontită apicală cronică asimptomatică, utilizând protocoale de irigaţie diferite.
Material şi metodă. Studiul s-a realizat pe un lot de 120 de pacienţi cu vârste cuprinse între 20-65 de ani, dintre care 65 de sex feminin şi 55 de sex masculin. Evaluarea durerii s-a realizat prin utilizarea scalei vizuale analoge cu 4 niveluri de durere (fără durere, uşoară, moderată şi acută) şi s-a realizat la 4,24 şi 48 de ore de la terminarea intervenţiei.
Rezultate. Analiza statistică a durerii postoperatorii (0h-48h) în cazul celor 4 grupe, prin aplicarea testului chisquare, a arătat prezenţa diferenţelor semnificative (p<0,05). Calcularea mediei durerii post-operatorii a lotului analizat arată valori de 23,3%, din care durerea severă reprezintă doar un procent de 3,6%. Studiul corelaţiei dintre intensitatea durerii şi distribuţia pe sexe şi grupe de vârstă a arătat diferenţe semnificative.
Concluzii. Durerea post-obturaţie apare în primele 24 de ore, după care se reduce treptat până la 48 de ore. Acesta este un indiciu clar că nu ar trebui să se intervină imediat pentru reducerea durerii prin iniţierea retratării sau extracţia dintelui implicat.

Cuvinte cheie: durere, scală vizuală, tratament endodontic

Full text | PDF

Leave a Reply