SELECT ISSUE

Revista Romana de STOMATOLOGIE - Romanian Journal of Stomatology, Vol. LXII, Nr. 1, An 2016
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

STUDIU CLINIC COMPARATIV PRIVIND APARITIA DURERII POST-OPERATORII DUPA APLICAREA UNOR PROTOCOALE DE IRIGARE

, , , , and

REZUMAT 

Scopul studiului este de a evalua, conform scalei vizuale analogice, incidenţa durerii ce apare după tratamentul endodontic al dinţilor cu parodontită apicală cronică asimptomatică, utilizând protocoale de irigaţie diferite.
Material şi metodă. Studiul s-a realizat pe un lot de 120 de pacienţi cu vârste cuprinse între 20-65 de ani, dintre care 65 de sex feminin şi 55 de sex masculin. Evaluarea durerii s-a realizat prin utilizarea scalei vizuale analoge cu 4 niveluri de durere (fără durere, uşoară, moderată şi acută) şi s-a realizat la 4,24 şi 48 de ore de la terminarea intervenţiei.
Rezultate. Analiza statistică a durerii postoperatorii (0h-48h) în cazul celor 4 grupe, prin aplicarea testului chisquare, a arătat prezenţa diferenţelor semnificative (p<0,05). Calcularea mediei durerii post-operatorii a lotului analizat arată valori de 23,3%, din care durerea severă reprezintă doar un procent de 3,6%. Studiul corelaţiei dintre intensitatea durerii şi distribuţia pe sexe şi grupe de vârstă a arătat diferenţe semnificative.
Concluzii. Durerea post-obturaţie apare în primele 24 de ore, după care se reduce treptat până la 48 de ore. Acesta este un indiciu clar că nu ar trebui să se intervină imediat pentru reducerea durerii prin iniţierea retratării sau extracţia dintelui implicat.

Cuvinte cheie: durere, scală vizuală, tratament endodontic

Full text | PDF

Leave a Reply