SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LXI, No. 2, Year 2015
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

STUDIU MORFOMETRIC SI IMAGISTIC PRIVIND TOPOGRAFIA CANALULUI MANDIBULAR LA DENTATI

, , , , , and

REZUMAT

Canalul mandibular reprezintă cea mai importantă structură anatomică de la nivelul corpului mandibular. Parcursul său la acest nivel prezintă diferite variaţii topografice care ar putea complica diferitele proceduri chirurgicale dento-alveolare din zona posterioară a mandibulei.

Măsurătorile au fost efectuate pe secţiuni vestibulo-orale mandibulare prin două metode, morfometric şi imagistic. Prin ambele metode au fost determinate următoarele distanţe: distanţa dintre canalul mandibular şi apexurile radiculare ale premolarului al 2-lea, molarului unu şi molarului al 2-lea (distanţa D-CM), distanţa dintre faţa vestibulară (externă) a mandibulei şi canalul mandibular (distanţa FV-CM) şi distanţa dintre faţa orală (internă) a mandibulei şi canalul mandibular (distanţa FO-CM).

Analizând rezultatele şi comparându-le cu datele din literatură, putem afirma că în această cercetare am găsit asemănări, dar şi deosebiri cu alte studii în domeniu.

Cuvinte cheie: canal mandibular, topografie, pacienţi dentaţi

Full text | PDF

Leave a Reply