SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LX, No. 4, Year 2014
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

STUDIU PRIVIND EFECTELE TERAPIEI ORTODONTICE ASUPRA CRESTERII SAGITALE A MAXILARULUI SUPERIOR IN ANOMALIILE DE CLASA A III-A

, , and

REZUMAT 

Studiul de faţă îşi propune o analiză a efectelor terapiei ortopedice asupra creşterii sagitale a maxilarului superior în anomaliile de clasa a III-a la două grupe de vârstă – 7-10 ani şi 11-16 ani – evaluate comparativ cu pacienţi diagnosticaţi şi trataţi pentru anomalii de clasa a II-a. Evaluarea s-a realizat prin măsurători comparative ale diverşilor parametri scheletali lineari şi angulari pe teleradiografii de profil efectuate înainte şi după tratamentul ortodontic activ. Pentru analiza comparativă a fost inclus şi un lot de pacienţi cu anomalii de clasa a II-a şi clasa a III-a care au refuzat tratamentul. Rezultatele ce privesc parametrii creşterii maxilo-mandibulare impun, ca o concluzie confirmată de datele din literatura de specialitate, necesitatea abordării terapeutice la vârste cât mai precoce a pacienţilor diagnosticaţi cu anomalii de clasa a III-a.

Cuvinte cheie: prognatism mandibular, retrognaţie maxilară, creştere suturală maxilară

Full text | PDF

Leave a Reply