SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LX, No. 4, Year 2014
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJS has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

STUDIU PRIVIND EFECTELE TERAPIEI ORTODONTICE ASUPRA CRESTERII SAGITALE A MAXILARULUI SUPERIOR IN ANOMALIILE DE CLASA A III-A

, , and

REZUMAT 

Studiul de faţă îşi propune o analiză a efectelor terapiei ortopedice asupra creşterii sagitale a maxilarului superior în anomaliile de clasa a III-a la două grupe de vârstă – 7-10 ani şi 11-16 ani – evaluate comparativ cu pacienţi diagnosticaţi şi trataţi pentru anomalii de clasa a II-a. Evaluarea s-a realizat prin măsurători comparative ale diverşilor parametri scheletali lineari şi angulari pe teleradiografii de profil efectuate înainte şi după tratamentul ortodontic activ. Pentru analiza comparativă a fost inclus şi un lot de pacienţi cu anomalii de clasa a II-a şi clasa a III-a care au refuzat tratamentul. Rezultatele ce privesc parametrii creşterii maxilo-mandibulare impun, ca o concluzie confirmată de datele din literatura de specialitate, necesitatea abordării terapeutice la vârste cât mai precoce a pacienţilor diagnosticaţi cu anomalii de clasa a III-a.

Cuvinte cheie: prognatism mandibular, retrognaţie maxilară, creştere suturală maxilară

Full text | PDF

Leave a Reply